GeoMax Zenith60

BIM

Terénní úpravy pomocí zemních těles (školení)

arkance-terenni-upravy-pomoci-zemnich-teles-skoleni

Firma Arkance Systems zve na školení o terénních úpravách pomocí zemních těles.

Vyzkoušíte si vytvoření 3D modelu stávajícího terénu z různých geodetických podkladů. Následně se seznámíte s návrhovými liniemi a s jejich využitím při modelování objektů pomocí zemních těles. Kubatury navržených objektů mezi sebou porovnáte a návrh případně optimalizujete. Vytyčení provedete pomocí COGO bodů či výpisů. Grafickou dokumentaci pak obohatíte o generované dynamické příčné řezy a můžete se podívat i na ukázku jednoduché vizualizace projektu v aplikaci Autodesk infraworks.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Tvorba 3D modelu terénu z geodetických podkladů
  • Modelování zemních prací za pomoci zemních těles a návrhových linií
  • Výpočet kubatur zemních prací
  • Zobrazení příčných řezů
  • Vytyčení navrženého stavu

Jednodenní školení se koná 24. května 2022 online. Přihlásit se můžete přímo na webu Arkance Systems.