GeoMax Zenith60

Kartografie Fotogrammetrie Geodézie

Vojenský zeměpisný ústav v Praze a jeho role na utváření československého zeměměřictví

seminář k 100. výročí založení VZÚ Praha

Národní technické muzeum pořádá v pátek 11. října 2019 od 10 hodin odborný seminář ke stému výročí založení Vojenského zeměpisného ústavu v Praze.

Seminář zahájí generální ředitel NTM Mgr. Karel Ksandr. Dopolední sekci přednášek moderuje Ing. Antonín Švejda, vedoucí oddělení exaktních věd Národního technického muzea.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Podíl zeměměřictví v etapě vzniku a formování československého státu – Ing. Jiří Drozda (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.)
  • Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ) – významná instituce našeho zeměměřictví – doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (České vysoké učení technické v Praze)
  • Odbojová činnost pracovníků VZÚ v době před a během okupace – PhDr. Karel Straka, Ph.D. (Vojenský historický ústav)
  • Přínos VZÚ v tvorbě map uplatňováním nových technologií – Ing. Jozef Marek (Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov)

Odpolední sekci přednášek bude moderovat RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. ze Zeměměřického úřadu.

  • Průřez mapové produkce VZÚ – Ing. Karel Vítek (Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z. s.), Ing. Egon Schubert (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad)
  • Plány měst z dílny VZÚ – Ing. Jiří Müller (Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z. s.)
  • Civilně-vojenská spolupráce v oblasti zeměměřictví po roce 1993 a její – perspektiva – Ing. Karel Brázdil, CSc. (Zeměměřický úřad)
  • Odkaz VZÚ v činnosti geografické služby Armády České republiky – Ing. Jan Marša, Ph.D. (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad)

Účastníci budou mít příležitost si po semináři rovněž prohlédnout místní expozici astronomie a dalších exaktních věd.