GeoMax Zenith60

Časopis

Zeměměřič v roce 2019 – Jak letos vychází časopis

Jistě jste zaznamenali, že se Zeměměřič na podzim 2018 po letech vizuálně změnil. S časopisem samozřejmě velmi úzce souvisí také web, proto jsme předchozí měsíce strávili redesignem a přechodem na nový web.

Aktuální harmonogram v roce 2019 naleznete na této stránce.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Čeká na vás tedy vždy 116 (anebo i více) stran čtení o geodézii, kartografii, pozemkových úpravách, měření či snímkování.

Větší důraz klademe na současnost, trendy, techniku, přehledy trhu pro lepší orientaci všech vás, geodetických profesionálů.