[pošta]             Březen + duben '98

[Rezort ČÚZK]
Projev předsedy ČÚZK J. Šímy na Geomatice '98
    Následné referáty se budou týkat technických aspektů všech jeho částí, kterými jsou: Databáze základních bodových polí, Základní báze geografických dat (ZABAGED), Informační systém katastru nemovitostí se souborem popisných informací KN a souborem geodetických informací KN.

Co nového v digitalizaci SPI KN?
    Digitalizace souboru popisných informací postoupila do poslední etapy.

[Katastr nemovitostí]
Katastr nemovitostí po kapkách (podruhé)
    Stabilní katastr stanovil pravidla pro daň pozemkovou. Vytvořil stálý a dokonalý seznam všech pozemků s udáním jejich velikosti a polohy.

Zeměměřictví a katastr jako informační systémy
    Podrobnější informace o současném stavu Zabagedu a o Centrální databázi ZÚ.

[Víme - víte]
Z DOMOVA
GIS z lesů do polí
    Konference o IS v zemědělství a lesnictví v Evropě a u nás.

GIS na Vašem stole
Společná konference firem Intergraph a GEOS Hr. Králové pro pracovníky státní správy.

Vyjde Národní atlas ČR?
Postřehy z porady vedoucích kateder geografie, kartografie a demografie.

Pozemkové úpravy počtvrté
Přes 400 účastníků se zúčastnilo semináře o PÚ v Třebíči, kde zároveň vystavovalo 19 firem.

Světoběžníci v Praze
Na 7. ročníku veletrhu Holiday Word ?98 jsme navštívili stánky kartografických firem.

Geomatica '98
Ohlédnutí za 4. ročníkem třídenní kontraktační a prodejní výstavy pořádané v pražském Edenu.

ČESKO nebo MORČE?
Shromáždění českých geografů, jazykovědců a historiků k jednoslovnému názvu České republiky.

Pátý sjezd ČSGK
Téměř 60 členů zvolilo nové orgány Svazu.

INTERGRAPH předával plakety
Ocenění nejúspěšnějších partnerů firmy.

Vojenští zeměměřiči a příprava pro předpokládaný vstup do struktur NATO
Vojenští zeměměřiči přispívají k přibližování ČR k evropským a světovým normám a standardům.

 • DPH a Zeměměřič
 • Vatikán a pozemková reforma
 • Signál SOS utichl
 • Nové byty do KN
 • Atlasem do hlavy ne
 • Sokol a ČSTV
 • Faciliti management – budoucnost geodetů?
 • Hra po Praze s nádechem GIS
 • Blahopřání Ing. Vojtěch Zbořil devadesátiletý.

  ZAJÍMAVOSTI

   Obor ve filatelii
   První díl ze zajímavého cyklu o našem oboru na známkách.

   To bylo tenkrát, před padesáti lety
   Listovali jsme 50 let starým odborným tiskem.

  [Kartografie]
  Nové mapy a atlasy - kartografické novinky:

 • Plán Brna 1 : 15 000 (Geodezie Brno),
 • Autoatlas ČR 1 : 200 000 (Kartografie Praha),
 • Autoatlas ČR 1 : 420 000 (P.F. ART),
 • Stíratelný atlas ČR 1 : 180 000 (Geodezie Brno),
 • Autoatlas ČR a SR 1 : 500 000 (Geodezie Brno),
 • Automapa SR 1: 250 000 (VKÚ Harmanec),
 • Velký atlas světa (Kartografie Praha),
 • cykloturistická mapa Hostýnské a Vizovické vrchy 1 : 75 000 (SHOCart),
 • vodácký průvodce Sázava, Havlíčkův Brod – Davle, 1: 50 000, (SHOCart).

  [Geodezie]
  Podpora kódování u totálních stanic řady TPS100
  Uložení seznamu kódů do vnitřní paměti přístroje umožňuje jejich jednoduché vyhledávání a ukládání k datovým blokům.

  Turecko – geodetické práce pro lanovou dráhu v externích podmínkách
  Zkušenosti pracovníků Geodézie Krkonoše z měření v těžko přístupných vysokohorských terénech.

  [GIS]
  Katastrální data Bavorské zeměměřické správy budou brzy k dispozici na internetu
  Projekt o propojení nejrůznějších poskytovatelů GIS a katastrálních dat.

  [GPS]

  [DPZ]

  [Školství]

  [Přečtěte si]
  Rádce majitele nemovitostí
  Přes 700 stran informací pro majitele nemovitostí.

  Úplná znění zákonů
  Zákon o oceňování majetku, Ústava ČR a stavební zákon.

  To bylo za Marie Terezie
  Za vlády Marie Terezie tvořilo berní základ českého království přibližně 53 000 berních usedlostí.

  Nová skripta o internetu zejména pro zeměměřiče
  Na srozumitelně napsané publikaci se autorsky podíleli zeměměřiči.

  [Internet]
  Březen – měsíc internetu
  Ve 204 státech světa užívá internet 104 milionů uživatelů.

  TITANIK zdarma
  Vyvrcholení akce Březen – měsíc internetu na našem serveru.

  Soutěž na WWW
  Nová služba našeho serveru pro abiturienty začala soutěží.

      [Server]