GeoMax Zenith60

Geodézie Školy

A.G.K. 2020 – prípravný kurz pre autorizovaných geodetov a kartografov

bratislava-feat

Katedra geodézie na Stavebné fakulte STU v Bratislave v spolupráci s Komorou geodetov a kartografov poriada seminár A. G. K. 2020 – Inžinierska geodézia, prípravný kurz pre autorizovaných geodetov a kartografov.

Seminár ponúka uchádzačom o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj autorizovaným geodetom a kartografom (členom KGK), súbor vybraných prednášok v oblasti inžinierskej geodézie s cieľom aktualizácie úrovne poznania v danej tematike. Vytvára súčasne priestor na zodpovedanie otázok, konzultácie a diskusiu frekventantov a prednášajúcich. Seminár je tematicky zameraný na aktuálne problémy v inžinierskej geodézie, na právne a technické predpisy súvisiace s výkonom predmetných činností.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Tematické zameranie seminára

 • právne a technické predpisy v oblasti geodézie a kartografie,
 • metrologické zabezpečenie geodetických činností,
 • mapové a geodetické podklady pre projektovanie a výstavbu objektov,
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného objektu,
 • kataster nehnuteľností vo vzťahu k výstavbe objektov,
 • vytyčovanie stavebných objektov,
 • meranie posunov a pretvorení stavebných objektov,
 • analýza meraní,
 • vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov.

Program seminára

 • 8:00 – 8:20 Prezentácia, káva občerstvenie
 • 8:20 – 8:30 Otvorenie (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.)
 • 8:30 – 10:00 Uplatňovanie právnych a technických predpisov pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností v oblasti stavebníctva a priemyslu (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.)
 • 10:00 – 11:15 Mapové a geodetické podklady na projektovanie a výstavbu objektov. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k výstavbe objektov, usporiadanie právnych vzťahov (doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.)
 • 11:15 – 11:30 Prestávka, káva, občerstvenie
 • 11:30 – 13:00 Vytyčovanie stavebných objektov (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.)
 • 13:00 – 14:00 Obed
 • 14:00 – 15:30 Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov. Analýza meraní posunov (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.)
 • 15:30 – 17:00 Vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov (doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.)
 • 17:00 – 17:10 Záver (prof. Ing. Aloiz Kopáčik, PhD.)

Registrácia na seminár

Termín: 26. 5. 2020
Miesto: Stavebná fakulta STU Bratislava, blok B, 3. posch., miestnosť B319

Registrácia na seminár A. G. K. 2020 na stránkach katedry.