GeoMax Zenith60

Nezařazené

Akce: Čteme profesora Švamberu

U příležitosti 150. výročí narození prof. V. Švambery (10. ledna 2016) proběhne na Geografické sekci PřF UK v Praze pokus o český rekord nazvaný Nejdelší veřejné čtení z díla prof. Václava Švambery.
Celkem 36 účastníků rekordu, mezi nimiž budou i 2 profesoři, 7 docentů a další pedagogové, vědci i zaměstnanci budou číst nepřetržitě 9 hodin z 30 textů...


11. ledna 2016 (9.00-18.00) Čteme prof. Švamberu

U příležitosti 150. výročí narození prof. V. Švambery (10. ledna 2016) proběhne na Geografické sekci PřF UK v Praze pokus o český rekord nazvaný Nejdelší veřejné čtení z díla prof. Václava Švambery.
Celkem 36 účastníků rekordu, mezi nimiž budou i 2 profesoři, 7 docentů a další pedagogové, vědci i zaměstnanci budou číst nepřetržitě 9 hodin z 30 textů.
Účastníci se vystřídají po 15 minutách a každý z předčítajících se zapojí do pokusu pouze jedenkrát. Rekord bude probíhat pod dohledem komisaře z Agentury rekordů z Pelhřimova.
Bude-li úspěšný, může být registrován v České knize rekordů.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Pedagogové a zaměstnanci Geografické sekce PřF UK v Praze tak chtějí vzdát hold velkému geografovi a zakladateli Geografického ústavu na Univerzitě Karlově profesorovi V. Švamberovi.

Účastníci se budou plavit po řece Kongo, prodírat se šumavskými hvozdy, mapovat zdejší jezera nebo si zajedou na Arktidu za polárníky. Podívají se i na Geografický ústav v roce 1907, do Kanady nebo pouští severní Afriky. Seznámí se s českými výzkumy v Americe, ale i s objevy neznámých končin země. Součástí akce bude také videoprezentace ze života a díla profesora.

Posluchači z řad studentů, pedagogů, odborné i široké veřejnosti jsou srdečně zváni!

Akce proběhne dne 11. ledna 2016 v Knihovně geografie PřF UK od 9.00 do 18.00 hod. na adrese Albertov 6, Praha 2, v 2. patře.

Evidence zájemců na adrese: nevorall@natur.cuni.cz

Bližší informace poskytne: PhDr. E. Novotná, organizátorka akce, novotn48@natur.cuni.cz

V předsálí knihovny probíhá rovněž výstava Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

Zájemci si mohou zakoupit katalog z výstavy.

Bližší informace o výstavě: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vystava-vaclav-svambera-profesor-univerzity-karlovy

Odkaz: www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vystava-vaclav-svambera-profesor-univerzity-karlovy

ID článku (původní web): 4806

Autor textu: (a redakce)