GeoMax Zenith60

BIM Software

Z BIMu na digitální dvojče – Autodesk má službu Tandem

autodesk-tandem-f

Firma Arkance Systems (CAD Studio v letech 1991-2021) vytvořila video, vysvětlující principy tzv. digitálního dvojčete (digital twin). Ve stavebnictví se o digitálních dvojčatech mluví v souvislosti s digitalizací všech procesů.

Blog Na zdi zmiňuje, že ačkoliv v roce 2020 byl globální trh digitálních dvojčat odhadován na 3,1 miliardy dolarů, tak pro rok 2026 se předpokládá, že vyroste na 48,2 miliardy dolarů.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Digitální dvojče je součástí širší digitální transformace, která probíhá v celém odvětví stavebnictví. Firmám v oboru i vlastníkům staveb či nemovitostí má přinést zlepšení výsledků a konkurenční výhody.

Majitelé budov sice dnes v řadě případů chtějí digitální data při předání. Digitální dvojče by mělo zajistit lepší (snazší) provoz po celou dobu „života“ stavby/budovy.

Autodesk Tandem

Na jaře roku 2021 proto firma Autodesk představila cloudovou službu Tandem, která komunikuje s projekční aplikací Revit a využívá cloudové platformy Autodesk Construction Cloud pro vzájemnou vazbu projekčních BIM dat a dat z digitálního dvojčete, včetně senzorů v Internet of Things.

Tandem umožňuje zahájit projekty digitálně, udržovat je digitálně a předat je digitálně – přeměnit tak bohatá data na cenné obchodní informace. Při předání projektu, resp. dokumentace stavby nezíská provozovatel stavby jen statická, rychle zastarávající data, ale živý dynamický model digitálního dvojčete.

Autodesk Tandem dokáže shromáždit veškeré informace o budově, jejích systémech a kritických zařízeních, a to v tabulkovém i 3D zobrazení. Provozovatelé budov a správci zařízení pak snadněji najdou data, která hledají při řešení provozních problémů nebo plánování údržby.

Přehled v Tandemu jim napoví, co mohou očekávat když přijedou na místo údržby. Pomůže jim také pochopit, jak práce na jednom systému může ovlivnit jiný.

Projektové týmy, používající Tandem, pomohou majitelům staveb zlepšit zkušenosti uživatelů stavby a umožní provádět prediktivní údržbu.

Digitální dvojče je synonymem vyšší návratnosti investic – poskytuje vlastníkům bezprecedentní přehled o provozu, využití a výkonnosti jejich zařízení.

Autodesk Tandem vychází z Projektu Dasher, ale zaměřuje se více na komunikaci s projekčními BIM daty, tedy tvorby a údržby dat digitálního dvojčete (prozatím Revit, v budoucnu IFC ad.). Dasher naopak detailněji řeší nastavení komunikace s IoT čidly (tyto možnosti budou do Tandemu doplňovány). Ještě detialnější možnosti obohacení zobrazení 3D BIM modelu nabízí platforma Forge, s cloud prohlížečem a jeho rozšířením Data Visualization (Project Hyperion).

Bezplatné vyzkoušení

Autodesk nabízí bezplatné vyzkoušení Tandemu. Vzhledem k tomu, že nasazení digitálního dvojčete do firmy je především nastavení procesů, doporučujeme kontaktovat také firmy, které s nasazováním softwarů mají zkušenost.

/ via Arkance Systems, blog Na zdi