GeoMax Zenith60

BIM

BIM se bude učit na všech středních školách stavebního zaměření

metoda-bim-z

Od září roku 2022 se na všech středních školách se stavebním zaměřením mají učit principy metody BIM. Ukládají to rámcové vzdělávací programy, platné od podzimu roku 2020.

Změny čekají také studijní programy technických vysokých škol, které již informační modelování vyučují.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

V loňském průzkumu (PDF), uspořádaným Českou agenturou pro standardizaci a vyplněným 44 zástupci odborné veřejnosti, se ukázalo, že velkou překážkou pro rozvoj BIM může být nedostatek odborníků. Stavební firmy již nyní pociťují velký nedostatek zaměstnanců s potřebnými znalostmi. Téměř tři čtvrtiny respondentů průzkumu uvedly, že považují kvalifikaci pracovníků na pozicích, souvisejících s využíváním metody BIM ve stavebnictví, za nedostatečnou.

Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro střední odborné školy zaměřené na stavebnictví ukládá povinnost zařadit do výuky kapitoly věnované metodě BIM a práci s informačním modelem stavby.

V rámci obsahových okruhů jednotlivých RVP se má metoda BIM učit v oborech

  • Stavebnictví
  • Technická zařízení budov
  • Geodézie a katastr nemovitostí
  • a ve zjednodušené podobě i v oboru vzdělání Stavební materiály