GeoMax Zenith60

Osobnosti

Bohuslav Veverka (1945 – 2021)

profesor-bohuslav-veverka-1945-2021-g

Dne 17. května 2021 nás opustil Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., dlouholetý porevoluční vedoucí katedry mapování a kartografie (nyní geomatiky) a pozdější proděkan pro zahraniční vztahy Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Profesor Veverka vystudoval nejprve Střední průmyslovou školu zeměměřickou a dále obor Geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze v letech 1964-1969. V roce 1969 nastoupil do národního podniku Kartografie a později, v letech 1970-1974, pracoval ve Státním ústavu pro územní plánování v Praze (TERPLAN Praha) jako projektant a programátor – analytik informačního systému o území (ISÚ).

V roce 1974 se vrátil na katedru mapování a kartografie jako odborný asistent, kde vyučoval kartografické předměty a působil jako vizionář využití výpočetní techniky. Po úspěšném zakončení aspirantury v roce 1981 byl o tři roky později jmenován docentem.

V revoluční době roku 1989 se stal zástupcem vedoucího katedry a v roce 1991 byl jmenován vedoucím katedry mapování a kartografie, kde působil až do roku 1999.

V roce 1994 si doplnil habilitaci a zároveň i obhájil titul DrSc., profesorem byl jmenován v roce 1996. Od roku 1997 do roku 2003 působil na fakultě též jako proděkan pro zahraniční vztahy. Do důchodu odešel v roce 2008, ale na fakultě pracoval ještě další čtyři roky a stal se emeritním profesorem ČVUT. Definitivně fakultu ze zdravotních důvodů opustil v roce 2012.

Profesor Veverka byl autorem řady skript a více než stovky odborných publikací a vyzvaných přednášek, aktivní byl zejména v oblasti výpočetní techniky v kartografii, kde vytvořil několik významných kartografických softwarů a řadu algoritmů v programovacích jazycích PL/1, Fortran, Visual Basic či Pascal. Jmenovat lze určitě programový balík pro vojenskou topografickou službu AKS DIGIKART a dále zejména stále využívaný software MATKART pro souřadnicové výpočty v kladech listů státních mapových děl.

Do výuky zavedl nové předměty: Topografickou a tematickou kartografii, Teorii systémů a kybernetiky, Počítačovou kartografii a Kartografické metody výzkumu. Velkou část své odborné práce zaměřil na analýzy historických map a dále na propagaci geografických informačních systémů (GIS), u jejichž zrodu stál.

V zahraničí pracoval ve Standing Commission on Advanced Cartography and Automation (1986–1994) při International Cartographic Association (ICA) jako člen-korespondent. Mimo to pracoval ve dvou vládních organizacích, od roku 1992 v Akreditační subkomisi pro geografii při Akreditační komisi vlády ČR a od roku 1999 v Grantové agentuře vlády ČR v komisi Přírodní vědy. Od roku 2000 zde byl předsedou subkomise 205 Vědy o Zemi a vesmíru.

Obecně byl velmi oblíbeným pedagogem, oceněn byl v rámci ČVUT medailí profesora Rektoryse v roce 2012.

Většina střední a starší generace českých i slovenských geodetů si určitě prof. Veverku vybaví; buď byl jejich učitelem, nebo ho mohli poznat na odborných akcích, jako člena státnicových komisí či vědeckých rad.

Byl dobrým pedagogem, na Fakultě stavební ČVUT v Praze působil také jako oborový proděkan a mimo odborné záležitosti byl velmi aktivní i ve společenském životě. Nutno vzpomenout například patronát nad kultovní akcí geodetů G++.

V mládí hrál závodně volejbal, v této činnosti pokračoval rekreačně ještě dlouho jako vysokoškolský učitel se studenty i s dalšími pedagogy a účastnil se většiny společenských aktivit oboru, například oblíbeného společného přechodu Brd.

Je bohužel smutnou pravdou, že s odchodem jeho generace do důchodu většina společenských aktivit ustala, společnost se změnila, na přátelská i osobních setkání v této uspěchané době obecně nějak nezbývá čas.

Jako žák profesora Veverky musím ocenit nejen jeho zájem a rozhled v jeho odbornosti i historii, ale i přátelské vystupování. Ten, kdo jej zažil ve zralém věku, si jistě vzpomene na jeho dýmku, neuvěřitelně vypadající klávesnici od počítače, vždy připravené skleničky a jeho zájem nejen o vaše odborné problémy, ale i o ty lidské. To z něj dělalo nejen dobrého pedagoga, ale především chápajícího člověka.

Málokdo ví, že mezi jeho záliby patřila historie, jako rodák z Uhříněvsi byl aktivní například v regionálním tisku (psal pro Uhříněveský či Kolovratský zpravodaj). Sbíral také staré bankovky,rád střílel z historických perkusních zbraní, mezi oblíbené patřil americký vojenský revolver Colt.

S odchodem profesora Veverky ztrácíme významného kartografa a pedagoga, který se dlouhodobě zasloužil o vývoj oboru geodézie a kartografie a člověka s širokým kulturním rozhledem a velkým srdcem.

Karel Pavelka, vedoucí katedry geomatiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze