GeoMax Zenith60

Geomatika Osobnosti Školy

Katedra geomatiky ZČU v Plzni má od ledna nového vedoucího

karel-janecka-na-konferenci-cagi-v-roce-2019

Novým vedoucím katedry geomatiky na fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plni se od 1. ledna 2021 stal Doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Karel Janečka od června 2012 předsedá České asociaci pro geoinformace, jeho specializací je třetí rozměr v katastru nemovitostí.

Karel Janečka je činný rovněž v Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG). 3D v katastru popsal v roce 2018 v publikaci Best Practices 3D Cadastres, kterou FIG tehdy vydala u příležitosti svého kongresu v Istanbulu.

Svoji habilitační práci s názvem „Vybrané technické aspekty 3D katastru nemovitostí v kontextu mezinárodní normy ISO 19152:2012“ Karel Janečka obhájil na podzim 2020.

Karel Janečka na Linkedin

Stránky katedry geomatiky