GeoMax Zenith60

Firmy Geomatika

Dělení pozemků, letecký sběr dat a nové trendy. Čtvrté setkání zeměměřičů, působících ve Zlínském kraji

setkani-zememericu-zlinskeho-kraje-ze

Již čtvrtý ročník setkání zeměměřičů, působících ve Zlínském kraji, se koná v pátek 26. listopadu 2021 ve Zlíně. Pořadatelé nově akci nazvali ZLÍNGEO.

10:00 – 12:00 představení geodetické techniky a přednášky firem 3gon Positioning s.r.o., GEOTRONICS Praha, s. r. o., geoobchod, s.r.o. Firmy budou k dispozici částečně i v hlavním programu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

12:30 – 13:20 Vyznačování staveb v katastru nemovitostí, rozsah a změna druhu pozemku spojená s vyznačením stavby – problémy současné praxe, revize KN (Ing. Věra Jindřichová, ČÚZK, virtuálně)

13:20 – 14:40

Dělení pozemků z pohledu stavebního úřadu a přístupová cesta (Ing. Bc. Helena Stűndlová, Stavební úřad Zlín)

Dělení pozemků z pohledu katastru nemovitostí a přístupová cesta (Mgr. Eva Nedbalová, Katastrální úřad ve Zlíně)

14:40 – 15:00 Slovo místopředsedy ČÚZK Ing. Karla Štencela (virtuálně)

15:15 – 15:30 Asociace podnikatelů v geomatice, co jsme dokázali a co nás čeká (Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel asociace)

15:30 – 16:15 Příklady z praxe leteckého sběru dat, použitelnost, možnosti a limity, přesnosti na praktických ukázkách, jakou volit techniku, parametry, jaký software (Ing. Jakub Karas, Upvision)

16:15 – 17:00 Nové trendy ve využití metod GNSS, přesnosti, možnosti (Ing. Michal Martínek, Geotronics Praha)

17:15 – 18:05 Mapování v našich zemích, východiska, metody, přesnosti (Doc. Ing. Václav Čada, Západočeská univerzita Plzeň, virtuálně)

18:05 – 19:00 Zeměměřič na ŘSD, podmínky, předpoklady, budoucnost, vztah ÚOZI a stavby (Ing. Kamil Alferi, Ředitelství silnic a dálnic)

19:00 – 20:00 Diskuse k prezentovaným a jiným zeměměřickým tématům

Akce se koná v budově Centroprojektu Zlín (Štefánikova 167, 760 01 Zlín) a pořadatelé zvou na setkání všechny geodety, nejen ty, co působí ve Zlínském kraji.

Vložné na akci je 500 Kč při přihlášení do 22. Listopadu, po tomto datu je cena o 100 Kč větší.

Další informace a podmínky ohledně covid-19 naleznete v přihlašovacím formuláři.