GeoMax Zenith60

Geomatika

Databáze OpenLandUse jako příležitost pro geodety a geoinformatiky

databaze-openlanduse-OLU-z

Přestože již byly představeny strategie jako Green Deal či Destination Earth (DestinE) a v celé řadě oborů se diskutuje o tvorbě dvojčat zemského povrchu, známých také jako tzv. Digital Twins, tak v tuto chvíli zatím neexistuje model a databáze, v níž by šlo efektivně shromažďovat všechny informace o zemském povrchu v patřičném detailu a v dostatečně komplexních vazbách. Informace o využití půdy a o půdním krytu v kombinaci s dalšími tematickými datovými sadami přitom tvoří významnou datovou sadu pro analýzy v nejrůznějších oborech.

OpenLandUse je otevřená databáze pro vyhodnocení využití území a základ pro budování digitálních dvojčat (Digital Twins) pro potřeby komplexních modelů vývoje a stavu zemského povrchu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Na webináři 2. března bude v rámci Otevřeného jara projekt OpenLandUse podrobně představen, jeho autoři ukáží datový model a použité technologie. Prostor bude také na ukázky datových výstupů z databáze OpenLandUse. Autoři s tvorbou databáze začali již před osmi lety a postupně vznikla první verze OpenLandUse nejprve pro Českou republiku a poté také pro Evropu a část Afriky.

Autoři přistoupili k revizi první verze databáze a k vytvoření nového datového modelu, protože mají dlouholeté zkušenosti z řady projektů jako je EUXDAT, PoliRural, SIEUSOIL či STARGATE. Na základě nového modelu vznikla databáze OpenLandUse 2.0.0 pro Českou republiku a v současnosti vzniká databáze rovněž pro zbytek Evropy. Nová datová sada kombinuje různá tematická data s nejpodrobnější dostupnou referenční geometrií v daném území.

Tematické datové sady jsou zaměřeny na informace o krajinném pokryvu, půdách, topografických nebo klimatických parametrech v různých časových obdobích. Model v současnosti podporuje také možnost připojení dat z dálkového průzkumu Země. Databáze pokrývá vybrané územní celky bezešvou vrstvou, která poskytuje informace z různých témat na vybrané referenční geometrii. Referenčními daty mohou být katastrální mapy, půdní bloky nebo také prvky sady Corine Land Cover.

Databáze OpenLandUse původně sloužila především při analýzách pro územní plánování a investice, zemědělství či sledování vývoje krajiny. Autoři však chtějí společně vytvořit model a databázi, která byla podporou pro tvorbu různých scénářů a modelů vývoje krajiny a tvorbu rozsáhlejších digitálních modelů/dvojčat. Nenechte se tedy zmást, přestože je OpenLandUse koncipována jako otevřená databáze, tak je to zároveň obchodní příležitost. Geodeti, geoinformatici a další odborníci na prostorová data a vztahy se samozřejmě mohou aktivně do projektu zapojit a využívat jej pro své aktivity.

Přihlášení na webinář – zdarma, online 2. března 2021, od 13 hod.

Související odkazy:

Otevřené jaro 2021

Green Deal

Destination Earth (DestinE)