GeoMax Zenith60

Geodézie

Datový předpis C3 pro záborové elaboráty ŘSD má novou verzi, která začne platit od ledna 2024

datovy-predpis-C3-rsd-cr

Ing. Kamil Alferi z Ředitelství silnic a dálnic redakci Zeměměřiče informoval, že dne 22. října 2023 byla podepsána nová verze Datového předpisu C3 – záborové elaboráty ŘSD ČR s účinností od 1. ledna 2024.

Aktuální znění datového předpisu můžete stáhnout z webu ŘSD (Technické dokumenty – Datové předpisy).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR (účinnost od 1. 1. 2024)
Příloha 1 – XML schéma dokumentace
Příloha 2 – VFZE vzorové sestavení
Příloha 3 – soubor vzorů tabulek