GeoMax Zenith60

Geodézie Kartografie

Program – 43. sympozium z dějin geodézie a kartografie

sympozium-z-dejin-geodezie-a-kartografie-2023-f

Koncem listopadu se v Praze v Národním technickém muzeu uskuteční sympozium z dějin geodézie a kartografie.

Letošní v pořadí již čtyřicáté třetí setkání se koná 29. listopadu 2023 od 9 hodin.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Program sympozia

9:00 Zahájení sympozia

Předsedá Mgr. Jitka Močičková, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
9:10 Eva Novotná – Nejstarší glóbus v Čechách
9:25 Michal Jakl – Proroctví Havlase Pavlaty, sonda k Aretinově mapě Čech
9:40 Irena Švehlová, Miroslav Mikšovský – Merklasův kapesní atlas byl první
9:55 Tomáš Zadražil – Mapa okresu Dačice – osud jedné mapy s dopisem
10:10 Diskuse
10:20 Přestávka

Předsedá PhDr. Mgr. Eva Novotná, PhD. (Přírodovědecká fakulta UK)
10:40 Eva Semotanová, Jiří Cajthaml, Jitka Močičková – Představení knihy: Jan Kryštof Müller, barokní kartograf
10:50 Dušan Adam – Druhé vojenské mapování Uher na území Moravy
11:05 Jiří Martínek – Geografové a kartografové v českém uličním názvosloví
11:20 Pavel Hánek ml., Pavel Hánek – Trigonometrická síť Saského království
11:35 Diskuse
11:45 Přestávka na oběd

Předsedá Ing. Josef Ziegler (Katastrální úřad pro Liberecký kraj)
13:15 František Takács – Meracia technika z dielne hurbanovskej – staroďalskej hvezdárne
13:30 Adrián Takáč – Konkolyho teodolit
13:45 Pavol Takáč – Expozícia a fond geodézie a kartografie STM Košice
14:00 Jiří Šíma – Čtvrtstoletí ortofotografického zobrazení celého území České republiky
14:15 Diskuse
14:25 Přestávka

Předsedá Ing. Pavel Hánek, PhD. (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický)
14:45 Josef Ziegler – Katastrální mapy – ke 30. výročí vzniku katastru nemovitostí ČR
15:00 Pavel Taraba – K historii a současnému stavu trigonometrických bodů I. řádu JTSK
15:15 Petr Skála – Jak se zrodil časopis Zeměměřič
15:25 Diskuse
15:35 Konec sympozia

Registrace

Vstup na sympozium je 100 Kč, studenti a důchodci za 70 Kč, přednášející mají vstup zdarma.