GeoMax Zenith60

Geodézie

Důlní měřiči a geologové se sejdou v Mikulově na konferenci

sdmg-konference-2021-f

27. mezinárodní konference geodézie a důlního měřictví 2021, kterou pořádá Společnost důlních měřičů a geologů, se uskuteční v Mikulově ve dnech 20. – 22. října.

Témata konference

Geodézie, kartografie a důlní měřictví: Legislativa, organizace a výchova v oboru geodézie, kartografie a důlní měřictví, metody, technologie a přístroje, kartografické aspekty geodézie a důlního měřictví, digitální kartografie, geodynamika, inženýrská geodézie, deformační měření a další aplikované aspekty v geodézii a důlním měřictví, družicová, kosmická a astronomická geodézie, geodetické sítě a zpracování měření.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Geografické informační systémy (GIS): Historie a současné trendy v GIS, modely dat a struktur, 3D vizualizace prostorových dat, plánování a projektování GIS technologií.

Katastr nemovitostí: Legislativa, organizace a aktuální problémy v katastru nemovitostí, katastrální základ a katastrální systémy, aplikace katastrálních dat, 3D katastr – perspektivy využití.

Programový výbor

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., předseda Rady SDMG, Hornicko-geologická fakulta, VŠB—TU Ostrava
doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D., místopředseda Rady SDMG, Hornicko-geologická fakulta, VŠB—TU Ostrava
dr hab. inż. Tomasz Lipecki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Kraków
Dr.h.c. Prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc., Technická univerzita v Košiciach, prorektor pro vědu a výzkum
prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D., Hornicko-geologická fakulta, VŠB—TU Ostrava
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnologií, Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D., Hornicko-geologická fakulta, VŠB—TU Ostrava

Sjezd SDMG

Zároveň s konferencí se uskuteční také 11. sjezd Společnosti důlních měřičů a geologů.

Pozvánka a přihláška

Pozvánka na konferenci (PDF)

Přihláška na konferenci (DOCX)