GeoMax Zenith60

Geodézie Slovensko

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oslavil 70 let a vydal rozsáhlou publikaci

gku-70-let-f

Ing. Branislav Droščák, Ph.D. v aktuálním vydání Geodetického a kartografického obzoru ve zkratce hodnotí předchozích sedmdesát let, které uplynuly od založení Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

Jak už to tak občas bývá, tak GKÚ v průběhu předchozích let svůj název změnil celkem sedmkrát. Branislav Droščák ovšem v úvodu textu upozorňuje, vývoj organizací a jejich názvů v čase kopíroval politickou situaci ve státě a projevoval se zejména změnami hospodářského charakteru nově zřízených organizací nebo změnou jejich hlavních úkolů, které bývaly buď přidány nebo odebrány. samotná historie prokázala, že ze všech resortních organizaci přežil GKÚ spolu se svými předchůdci oprávněně nejdéle, a že vykonával a i v současnosti nadále provádí široké spektrum stanovených úkolů ve vysoké kvalitě a k obecné spokojenosti.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Geodetický a kartografický ústav Bratislava koncem roku 2020 vydal ke svému výročí rozsáhlou publikaci, ze které článek v GaKO cituje. (lokální kopie: publikace GKÚ, článek v GaKO 8/2021).

/ úvodní foto Ukázka nivelačního měření pracovníků GÚ, n. p. na ZNB Strečno, z kroniky kolektivu nivelace a gravimetrie GÚ, n. p. (1973-1988).