Geodézie

Geodézie ve stavebnictví a průmyslu

Pasporty, digitální technická mapa, mikrosítě - tři vybraná témata konference ČSGK. Podívejte se, jaká další budou k vidění v Brně.

Součástí doprovodného programu Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně bude konference Českého svazu geodetů a kartografů s názvem Geodézie ve stavebnictví a průmyslu.

Na programu jednodenní konference, která se koná ve čtvrtek 28. února 2019 ve veletržním kongresovém centru, budou následující referáty:

 • Radomír Havlíček, Jaroslav Kotolan (SŽDC, s.o.): Garantovaná geodata v podmínkách železnice a pasport topologie sítě SŽDC
 • Martin Sirotek (VIAPONT s.r.o.), Pavel Sobotka (PRAGOPROJEKT, a.s.): BIM stavby z pohledu projektanta silniční infrastruktury
 • Kamil Alferi (ŘSD ČR): Novinky v aktualizaci předpisu na tvorbu záborových elaborátů a příprava výměnného formátu
 • Václav Čada (ZČU v Plzni): Digitální technická mapa ČR ve výstavbě
 • Petr Očenáš (SŽDC, s.o.): Zkušenosti z výkonu technického dozoru investora na stavbách SŽDC
 • Martina Poláková (ŘSD ČR): Pasporty v rámci ŘSD – sběr a aktualizace dat
 • Petr Polák (Geodézie PP): Prostorové umístění některých vodních děl
 • Alojz Kopáčik, Ján Erdélyi, Peter Kyrinovič, Pavol Kajánek, Ján Ježko (STU v Bratislave): Kalibrácia nivelačných systémov a nivelačných lát
 • Jiří Pospíšil, Hana Staňková (VŠB TU v Ostravě): Tvorba mikrosítě v průmyslové geodézii
 • Tomáš Křemen, Jaroslav Braun (ČVUT v Praze): Ověření rovinnosti prefabrikovaných betonových dílců
 • Ladislav Bárta (VUT v Brně): Analýza povrchu vozovky s využitím skenovacích systémů
 • Jiří Bureš (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů): Činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK

Odkaz: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A114/

ID článku (původní web): 5104