Přihlásit se zdarma na setkání Program setkání Program setkání

Geodézie Katastr

Zdarma dálkové studium geodézie a katastru

dalkove-studium-geodezie-kartografie / foto archiv SPŠZ / časopis Zeměměřič
Studujte dálkově geodézii a katastr.

Naučte se geodézii a katastr nemovitostí v dálkovém zkráceném studiu na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze. Studium je zdarma a přihlásit se mohou i starší 26 let. Uchazeči jsou přijati bez přijímacích zkoušek.

Ve školním roce 2019/20 škola pro studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí přijme 30 žáků (1 třídu).

Výběr uchazečů bude probíhat dle průměru z hodnocení na maturitním vysvědčení (bez ohledu na typ absolvované střední školy) a s ohledem na práci v oboru.

Studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Studium je bezplatné a je ukončeno profilovou částí maturitní zkoušky z odborných předmětů. Povinností žáků není docházet na každou konzultaci, ale celková absence nesmí přesáhnout 60 procent.

Více informací a přihlášku naleznete na webu SPŠZ.

Odkaz: spszem.cz/pro-uchazece/dalkove-studium

ID článku (původní web): 5099