Firmy Geodézie Software

GeoStore V6 – software pro vše, co geodet dělá

geostore-v6-mracna-bodu

Tento rozhovor původně vyšel v Zeměměřiči 7-10/2018. Svůj výtisk časopisu si můžete objednat v našem e-shopu (doručení zdarma).

GeoStore V6 si od počátku klade nelehký cíl. Chce být jediným programem, který geodet bude potřebovat od chvíle, kdy se vrátí z měření až po výsledné odevzdání dat klientovi. Obsahuje totiž celou řadu automatických i poloautomatických funkcí pro zjednodušení a urychlení geodetovy práce. V6 je modulární, má tři základní geodetická řešení. Pro práce v inženýrské geodézii je určen V6-IG, na katastr nemovitostí je zaměřen V6-GP. Řešení V6-3D umí mapovat z mračen laserového skenování, ale generuje také DMT, vrstevnice, kubatury a profily.

Na otázky redakce odpovídal Pavel Cimpl (pavel.cimpl@geovap.cz) ze společnosti GEOVAP.

V čem je V6 zajímavý?

GeoStore V6 je desktopová GIS-CAD aplikace, která plně nahradí běžné CAD programy pro práci s vektorovou kresbou. Pomocí rozšiřujících modulů zvládne geodetické výpočty včetně metody nejmenších čtverců (MNČ), digitálního modelu terénu, kubatur, profilů, geometrických plánů včetně formulářů atd. Také můžete vyhodnocovat vektorovou kresbu z mračna bodů. Všechny prvky obsahují vedle standardní CAD grafické symbologie jako je vrstva, barva, tlouštka nebo styl, také různé negrafické vlastnosti pro snadnou klasifikaci a základ pro GIS.

Na geodetické výpočty přeci existují speciální programy…

Právě proto je součástí Geostore modul pro geodetické výpočty. Modul prostě nazvaný GV umí všechny operace, na které je geodet zvyklý. Modul můžete využívat pro zpracování nivelačního zápisníku, dat z totální stanice nebo z GNSS aparatury. Podobně jako „obyčejné“ polygony zvládá GeoStore V6 vyrovnávat velké sítě, které mohou sloužit pro budoucí vytyčování…

Datových formátů je celá řada. S jakými formáty umí GeoStore V6 pracovat?

Vedle svého vektorového formátu WKB (Well Known Binary) umí GeoStore také pracovat s formáty SHP, GML, DGN V7 i 8, DWG, DXF, KML, GeoJSON. Pracuje rovněž rastrovými soubory a WMS službami.

Pokud je geodet zvyklý na své výpočty, musí se učit něco nového?

Nemusí, pokud nechce, protože do grafiky v GeoStore V6 jednoduše natáhne textový seznam souřadnic. Pokud je soubor okódovaný, může být dokonce pospojován kresbou. Je jasné, že takový seznam se dá vypočítat i jinde. Ekonomickou otázkou v každém podnikání je, zda je výhodnější kupovat dva programy nebo jeden. Razíme totiž zásadu, že MNČ je v GeoStore bez příplatků.

Většina firem už asi bude na vektorovou kresbu nějaký program používat. Proč tedy měnit zavedené procesy?

Samozřejmě je dobré ctít staré pravidlo – když něco funguje, tak na to nesahejte. Ale zároveň občas přijde čas udělat krok vpřed a zamyslet se, jestli to, či ono nejde dělat lépe – efektivněji a za menší peníze.

GeoStore V6 funguje na podobné logice jako MicroStation. GeoStore obsahuje stejné nástroje, na které jsou uživatelé, používající CAD kreslení, zvyklí. Adaptace na nový program je proto velmi rychlá. Ale zároveň v GeoStore toho zvládnete mnohem víc, než se na první pohled zdá.

Co ty automatické chytré funkce?

Kontrola výkresu je časově náročný úkol, a hlavně se leccos snadno přehlédne. GeoStore V6 obsahuje nástroje, které toto udělají za vás. Zkontroluje celý výkres a upozorní na možné problémy jako nedotažené nebo naopak překřížené čáry, duplicity, problémy ve 3D a celou řadu chyb.

To zní tak trochu jako kouzlo.

GeoStore navíc dokáže zjištěné chyby sám opravit, pokud jsou v určité toleranci. Pokud někdo například dělá formální chyby v zaměření pro energetickou společnost Innogy, nebo se mu vrací DSPS od pracovníků dokumentací, tak máme dobrou zprávu. V základní verzi V6-IG je obsažen také datový model Innogy včetně všech kontrol, automatizovaného objektování úseků plynovodů, vytváření seznamů souřadnic apod.

To se opravdu dá udělat korektní DGN pro plynárny bez nutnosti mít instalovaný software od Bentley Systems?

Naši uživatelé se na tyto funkce už dnes mohou spolehnout. Můžete se jich zeptat.

Máte nějakou funkci, která zákazníky potěší?

Co třeba možnost proložit výkres pohledem z Google StreetView nebo z Mapy.cz? Fotografie řekne často víc než tisíc slov. A přestože snímek není pořízen přesně v den měření, tak jde o důležitý kontrolní nástroj, zda v kresbě náhodou nechybí nějaký významný terénní prvek.

Co cena GeoStore?

Obrovskou výhodou je, že GeoStore vyvíjí česká firma, která jej má plně pod kontrolou. GEOVAP podniká v geodézii přes 25 let a zná tudíž české prostředí hodně dobře. Cena za software není pod diktátem nadnárodních společností. Další výhodou je, že zákazník může zvolit optimální kombinaci nástrojů, které pro svoji práci skutečně využije. Nenutíme jej tedy platit za něco, co nepotřebuje. Rozšíření o další funkce je samozřejmě možné kdykoli dokoupit. Jedno geodetické pracoviště se u nás dá pořídit již od 29 000 Kč a úplně nejvyšší konfigurace stojí 71 000 Kč bez DPH. Každá další instalace pro firmu je postupně levnější.

Používá tento program už někdo? Řada lidí o něm zatím asi neslyšela.

GeoStore V6 byl vyvíjen především pro naše GIS zákazníky z měst nebo správců inženýrských sítí. Zde máme nasazeny stovky licencí. A v naší firmě máme v podstatě velkou testovací laboratoř, protože sedmdesát pracovníků na V6 „tvoří hodnoty“ v každodenní praxi. Před třemi roky jsme GeoStore uvolnili do prodeje také ostatním geodetickým firmám. V6 tak používá celá řada firem z cenových důvodů jako náhradu za finančně náročné zahraniční programy. Především nově vznikající firmy nebo nová pracoviště při rozšíření firmy bývají našimi nejčastějšími zákazníky. A ti se s růstem firmy také vracejí, protože zjistili, že se GeoStore v praxi skutečně využije.

Ukázky GeoStore V6

geostore-v6_geometricky-plan
Modul V6-GP pro práci v katastru nemovitostí. Samozřejmostí jsou funkce pro založení a správu řízení pomocí WSGP, práci s výměnným formátem VFK, načtení měření z aparatury GNSS nebo totální stanice, přes výpočty včetně věcných břemen a kontroly až po automatické sestavení formulářů. V základu jsou rovněž funkce, které používáme při zpracování digitální katastrální mapy v rámci pozemkových úprav.

 

geostore-v6_DMT-kubatury
Výpočet kubatur z rozdílů dvou digitálních modelů terénu v modulu V6-3D. Vedle výsledné bilance výkopů a násypů byly vygenerovány také izočáry a hypsometrie výkopů a násypů včetně legendy. Ve 3D okně je zobrazen digitální model terénu nové nádrže, který byl porovnáván s původním terénem.

Chtěli byste si GeoStore V6 nezávazně otestovat a vyzkoušet všechny jeho funkce?

Ozvěte se firmě GEOVAP, rádi vám možnosti a funkce software GeoStore V6 ukáží.

Na jaké číslo Vám můžeme zavolat zpět?
Váš pracovní e-mail, na který se Vám můžeme ozvat.