GeoMax Zenith60

Časopis Firmy Geodézie Katastr Software

Pro inženýrskou geodézii i práce v katastru – software GeoStore V6

software-geostore-v6-ze

V Zeměměřiči 7-10/2018 jsme představili univerzální geodetický software GeoStore V6. Pro práce v inženýrské geodé­zii je určen modul V6-IG, na katastr nemovitostí je za­měřen V6-GP. Řešení V6-3D umí mapovat z mračen laserového skenování, přičemž zvlád­ne generovat také digitální model terénu, vrs­tevnice, kubatury a profily. Pro zpracování dokumentací E.ON je nový V6-EON. Tentokrát se budeme věnovat řešení V6-IG a jeho aplikacím.

Na otázky redakce odpovídal Pavel Cimpl ze společnosti GEOVAP.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

V předchozím rozhovoru jste řekl, že GeoStore V6 je GIS a CAD editor, který je kompatibilní s programy od Esri, Autodesku a Bentley Systems. Zmínil jste, že v rámci něj ovšem existují také varianty pro geodety. Jak to celé funguje?

Představte si to následovně. GeoStore V6 obsahuje podobně jako MicroStation grafické kreslící a editační funkce, umí připojit externí mapové zdroje, například WMS a WFS služby, pracovat s rastrovými daty, tisknout výstupy. Navíc umí prostorové analýzy a k prvkům můžete připojovat další popisné informace negrafického rázu a importovat je do relačních databází.

Abyste však v GeoStore nakreslil mapu, kresbu zaměření skutečného provedení stavby nebo geometrický plán, musíte k němu pořídit další nadstavby – výpočetní program a také nadstavbu obsahující datový model, knihovny buněk, uživatelských stylů čar a kontrolní modul, který zaručí požadované topologické vztahy prvků, například logiku inženýrské sítě nebo uzavřenost parcel.

Geodézie má široký záběr. Někdo se specializuje na práce ve výstavbě, jiný dělá jen geometrické plány a laserový skener zatím někteří geodeti viděli jen na veletrhu. Říkal jste ale, že v GeoStore umíte „všechno“. To potom zákazníci platí i za něco, co nepotřebují?

To určitě ne. GeoStore je modulární – pro geodety máme celkem tři, ze kterých si mohou vybrat podle specializace. Při jejich programování jsme vycházeli z naší praxe. Nejdříve jsme MDL aplikace, které jsme geodetům prodávali jako nadstavbu TechLine pro MicroStation, vylepšili a přepsali do GeoStore V6. Takto vznikl základ V6-IG. Po nákupu mobilního skenovacího zařízení jsme potřebovali prostředek pro mapování z mračen bodů, z čeho vzniklo řešení V6-3D. A pro naše oddělení, zabývající se geodézií v souvislosti s majetkoprávními vztahy, nakonec vzniklo řešení V6-GP.

V6-IG je určeno pro inženýrskou geodézii…

Modul je určen pro všechny pracovní postupy, na které můžete v inženýrské geodézii narazit. Mapové podklady, digitální mapy měst a závodů, dokumentace skutečných provedení staveb…

Modul V6-IG může umět, co jej naučíte. Zákazníkům jej dodáváme v konfiguracích s různými datovými modely.

Máme podrobný datový model používaný při vedení Jednotné digitální mapy Zlínského kraje, mapy Sdružení správců inženýrských sítí Středočeského a bývalého Východočeského kraje a přibližně čtyřicet digitálních map měst. Také obsahuje kreslící klíč na zaměření plynárenského zařízení pro firmu Innogy.

Od června 2019 máme také kompletní datový model PECD19 pro EON.

Knihovny celkem obsahují 2475 buněk a 740 typů uživatelských čar, které v České republice používají pro kresbu JDTM ZK, ČEZ, O2, RWE, ŘSD, SŽDC a v celá řada dalších organizací.

software-geostore-v6-ukazka-prostredi
GeoStore V6: Ukázka knihovny buněk a dialog pro tvorbu uživatelských stylů

Definice datové struktury je sice pěkná věc, ale geodety budou zajímat také výpočty…

Součástí geodetických řešení je několik aplikací. V modulu pro inženýrskou geodézii V6-IG to jsou tři knihovny – geodetické výpočty GV.dll, TechLine.dll, Revize.dll.

Takže geodet používající V6 nepotřebuje žádný další externí program pro výpočty?

Nepotřebuje. Náš program obsahuje polohové a výškové vyrovnání měřické sítě (přibližné souřadnice bodů si program počítá sám), výpočty všech typů polygonových pořadů, výpočet nivelačního zápisníku, zpracování příloh k protokolu o určení bodů GNSS a výpočet podrobných bodů polární metodou. Umí zpětné vytváření přehledů bodového pole z protokolů, generování místopisů… Proti jiným geodetickým výpočetním programům je součástí systému také dlouhodobá správa a archivace bodového pole, a to včetně protokolů o výpočtech. Zároveň může nad jednou databází pracovat více lidí.

Co následuje po výpočtu?

Teď přijde na řadu již zmíněná aplikace TechLine.dll, která má 19 úloh ve třech nabídkách. Stěžejní úlohy, kterými natáhnete do grafiky seznam souřadnic, spočítaných v libovolném softwaru, nebo naopak tento seznam odečtete z výkresu, naleznete v menu Geo-Ap. Zde jsou také funkce pro automatické umísťování kladů mapových listů, hektarové sítě nebo schodišť a topografických šraf.

V Utilitách jsou nejzajímavějšími funkcemi afinní a Helmertova transformace vektorové kresby, kterou můžete také vyhodnocovat odchylky identických bodů.

Úloha „přeměna“ na základě textových konfiguračních souborů hromadně převede prvky například ze směrnice Innogy do směrnice ČEZ. Kdo potřebuje měřit a popisovat do výkresu šikmé délky, převýšení nebo spády, jistě ocení tuto funkci.

Nabídka Kontrola obsahuje soubor kontrolních úloh, které nejsou zpravidla vázány na nějaké předem dané konfigurační soubory. To, co kontrolujeme, zadáváme v dialozích úloh.

Seznam souřadnic teď máme v grafice. Jak se potom kreslí mapa?

Pokud si k bodům registrujete kódy a použijete je pro načtení kresby, tak mapu máte téměř hotovou. Ke kódům umíme načíst bodové značky i linie. Můžete využít také řadu konstrukčních kódů na prodloužení linií, kolmice, rovnoběžky… Pomocí projektového kreslení podle připojeného datového modelu kresbu dokončíte CAD funkcemi editoru.

Když je kresba hotová, jak se dozvím, že mám v pořádku symbologii, topologii a seznamy souřadnic?

Proto jsme vytvořili program Revize.dll, dávkově kontrolující a opravující data. Vyhotovíte s ním také textový seznam souřadnic bodů z kresby v grafice. U bodů mohou být odečítány dvojí výšky, například dna šachet a zároveň jejich poklopy.

Revize by tedy měla hodně šetřit rutinní práci. Jak ale ví, co a jak má kontrolovat?

Sama to opravdu neví. Musíte připravit konfigurační soubory pro konkrétní projekt. To jsou textové nebo XML soubory, které si uživatel dokáže vytvořit sám. Konfigurační soubory pro datový model řešení jsou samozřejmě vždy součástí dodávky a nemusí se vůbec upravovat.

Jak je to se 3D? Co když po mě chce projektant mapový podklad ve 3D? Musím mít nutně i modul V6-3D?

Nemusíte. GeoStore V6 je principiálně 2D editor a Z-ová souřadnice je zde nahrazena textem s výškou bodu. Když tedy do grafiky natáhnete i výšky bodů, funguje kontrolní 3D okno editoru. Také export do DXF umožňuje kresbu exportovat do 3D.

Když jsme teď v rozhovoru narazili na export do DXF… Co když dostanu projekt v DWG a mám jej vytyčit?

Zakoupením nástroje V6-DWG-DGN se rozšiřují základní možnosti GeoStore V6 v oblati CAD formátů. V něm je podporováno nejen čtení i zápis formátů DGN7 a DXF, ale také kompletní práce s formátem DWG. V září 2019 budeme distribuovat i čtení a zápis formátu DGN8.

Článek vyšel v Zeměměřiči 1/2019. Svůj výtisk si můžete objednat v našem e-shopu. Doručujeme zdarma.

Chtěli byste si GeoStore V6 nezávazně otestovat a vyzkoušet všechny jeho funkce?

Ozvěte se firmě GEOVAP, rádi vám možnosti a funkce software GeoStore V6 ukáží.

Na jaké číslo Vám můžeme zavolat zpět?
Váš pracovní e-mail, na který se Vám můžeme ozvat.