GeoMax Zenith60

GIS

Konference GIS Ostrava je vhodná i pro geodety

gis-ostrava-2020-feat-2

Katedra geoinformatiky VŠB-TU Ostrava zve na tradiční symposium GIS Ostrava 2020, v rámci něhož se konají konference „Prostorová data pro Smart City a Smart Region“ a „UAV in Smart City and Smart Region“ společně s řadou seminářů. Sympozium je organizováno v termínu 18. – 20. března 2020.

Jako klíčoví řečníci se představí Francesco Nex (University of Twente) s tématem „New trends of UAV technology in Geomatics“ a Jakub Karas (UpVision) s tématem „Challenges and future of the UAV regulation“.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Semináře na GIS Ostrava

Organizátoři připravili vedle referátů také semináře:

 • The role of Vienna‘s geoinfrastructure in Viennese Smart City Initiatives (Franz Xaver Pfaffenbichler, City of Vienna)
 • Towards real-time UAV mapping (Francesco Nex, University of Twente)
 • Dense Image Matching and Multi View Stereo in Urban Areas (prof. Fabio Remondino, FBK Trento)
 • Geodesign (doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.)
 • Využití konceptu Big Data v kontextu udržitelné mobility a řešení RODOS (Mgr. Marek Šcerba)
 • Možnosti využití jazyka R jako skriptovacího nástroje pro GIS na příkladech QGIS a ArcGIS (Jan Caha, Ph.D.)
 • BIM ve stavebnictví

Na pátek jsou rovněž připravovány exkurze do Národního superpočítačového centra IT4Innovations a do Dolní oblasti Vítkovic.

Témata konference GIS Ostrava

Zvýraznili jsme témata, která by měli geodeti sledovat.

 • Geoinformační infrastruktury
 • Digitální technická mapa (DTM)
 • BIM
 • Zdroje geodat
 • Dálkový průzkum Země
 • UAV
 • 3D GIS
 • Komunitní data a komunitní projekty (crowdsourcing)
 • Otevřená data, otevřený SW
 • Senzorové sítě
 • Smart city
 • Smart region
 • Smart společnost
 • Prostorové modelování a simulace
 • Nové trendy v geoinformatice
 • Společnost, lidské zdroje, vzdělávání, legislativa, popularizace v geoinformatice
 • Využití území a dynamika změn
 • Inteligentní dopravní systémy a GI
 • Mobilita ve městě

Přihlášení na GIS Ostrava

Podrobné informace o sympoziu najdete na webu https://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/