Přihlásit se zdarma na setkání Program setkání Program setkání

Nezařazené

GIS v plánování měst a regionů 2018

Nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro ty, kterým záleží na tom, jakým způsobem a tempem se bude rozvíjet jejich region, se bude konat již 4. ročník konference GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN).
Akce se uskuteční dne 13. 9. 2018 v Praze.

Nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro ty, kterým záleží na tom, jakým způsobem a tempem se bude rozvíjet jejich region, se bude konat již 4. ročník konference GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN).

Pořadateli jsou Česká asociace pro geoinformace a Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s.

Akce se uskuteční dne 13. 9. 2018 v prostorách pořádající vysoké školy na adrese Žalanského 68/54, Praha 17 – Řepy.

Dlouhodobým cílem konference je najít společnou řeč projektantů územně plánovací dokumentace a „gisáků“. Současné trendy v územním plánování jsou jednoznačně digitální, aby byla možnost výsledky vizualizovat v chytrých mapových portálech a aplikacích, které umožňují nad získanými daty provádět nejrůznější analýzy.

Konference navazuje na tradici oblíbených seminářů GIS a územní plánování, tzv. „Bítovů“, jejichž éra se uzavřela v roce 2013.

Konference jsou tematicky zaměřeny. Mezi hlavními tématy předchozích ročníků dominovaly například Adaptační strategie v podmínkách změny klimatu, mapování bariér, digitální zpracování urbanistického vývoje regionu a úskalí při budování „chytrých“ měst. Hlavním tématem té letošní bude GIS při zajištění bezpečnosti v regionech.

Mezi chystanými prezentacemi je možné uvést např.:

GIS v podmínkách Integrovaného záchranného systému,

On-line přenos dat při monitoringu krizových situací bezpilotními prostředky (je připravována praktická ukázka unikátní technologie přenosu dat a telemetrie z dronu do konferenčního sálu). Těmto technologiím bude věnován celý workshop.

Nebude chybět ani studentská sekce – prezentace některých zajímavých závěrečných prací.

Velká pozornost bude také věnována otevřeným datům a OpenSource aplikacím, neboť tento fenomén činí geoinformatiku přístupnou široké veřejnosti

Na stránkách CAGI byly spuštěny webové stránky konference včetně registrace, rámcového programu a informací o programovém a organizačním výboru. Z konference bude vydán sborník příspěvků.

Za programový výbor konference

Odkaz: www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2018

ID článku (původní web): 5069

Autor textu: Pavel Struha (a redakce)