Software Bentley Systems

Jubilejní 25. mezinárodní geodetické dny budou v Bratislavě

Geodeti z Polska, Slovenska a České republiky se v červnu setkají v Bratislavě.

XXV. mezinárodní slovensko – polsko – české geodetické dny“ se uskuteční ve dnech 6. – 8. června 2019 v Bratislavě. Organizátoři informují, že vzhledem k limitovanému počtu míst doporučují včasnou registraci.

Program akce bude rozdělen do šesti oblastí.

 1. Aktuálne informácie o činnosti v rezortoch od národných autorít
 2. Kataster nehnuteľností „verzus“ priestorové služby GNSS
 3. Aktuálne výskumné projekty a granty v geodézii a kartografii
 4. Využitie služieb štátnych geoportálov na portálové riešenia tematických GIS
 5. BIM z pohľadu geodeta
 6. Ocenené študentské práce z univerzít

Aktuálne informácie o činnosti v rezortoch od národných autorít

Na základe osobných pozvaní by mali referovať Mária Frindrichová, predsedníčka ÚGKK SR, Waldemar Izdebski, Glówny Geodeta Kraju, a Karel Večeře, předseda ČÚZK.

Kataster nehnuteľností „verzus“ priestorové služby GNSS

 • grafická časť operátu katastra realizovaná v národnom geodetickom referenčnom systéme
 • meračské práce realizované technológiami GNSS v ETRS89 na aktualizáciu operátu katastra
 • riešenie transformácie
 • nové technológie implementované do klasických postupov

Aktuálne výskumné projekty a granty v geodézii a kartografii

 • projekt riešený zo štátneho rozpočtu, grantov EÚ vo výskumných ústavoch, centrách excelentnosti alebo komerčných firmách
 • stav riešenia výskumného projektu z oblasti geodézie

Využitie služieb štátnych geoportálov na portálové riešenia tematických GIS

 • využitie služieb WMS, WFS ako podkladu na riešenie tematických nadstavieb grafických informačných systémov v štátnej, verejnej alebo obecnej správe
 • verejnosť štátnych portálov, registrácia, spoplatnenie
 • online obchod (e-shop) portálov

BIM z pohľadu geodeta

 • stav implementácie BIM
 • BIM v záväzných referenčných systémoch,
 • grafické dáta a ich interpretácia
 • BIM verzus GIS
 • technológie zberu údajov pre tvorbu a kontrolu BIM modelu
 • kontrola skutočného vyhotovenia stavby konkrétne aplikácie

Odkaz: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A116/

ID článku (původní web): 5108