GeoMax Zenith60

Veřejná správa

Index klíčových rizik K–Index, který sestavuje Hlídač státu, zná Top 100

top100-hlidac-statu-k-index-index-klicovych-rizik

Hlídač státu vyhlásil výsledky indexu korupčního rizika K-Index za rok 2020. Žebříček byl sestaven již počtvrté na roční bázi a hodnotí státní úřady, instituce a organizace, kterých se týká zákon o registru smluv, a které uzavřely v daném roce se soukromými subjekty minimálně šedesát smluv nebo hodnota takových smluv převyšuje 48 milionů korun.

Do výsledné analýzy a porovnání jsou zahrnuté centrální úřady (ministerstva a kraje), státní a městské úřady, firmy, organizace, nemocnice, dopravní podniky i například vysoké školy, které zřizuje stát. Nástroj K-Index pomáhá k zodpovědnému hospodaření státních úřadů, organizací a institucí. Detailně identifikuje slabá místa ve fungování organizací a následně poskytuje individuálně sadu doporučení.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Za rok 2020 se na prvním místě umístila akciová společnost Prisko (těžka uhlí, jediným akcionářem je Ministerstvo financí) a hned na druhém místě je v žebříčku Státní pozemkový úřad.

Prvních sto subjektů v K-Indexu mají hodnocení A, přičemž hodnocení je ve škále od A do F a áčko znamená žádné rizikové faktory.

Analytický nástroj K-Index z dílny Hlídače státu prověřil za rok 2020 téměř 900 tisíc smluv v celkové hodnotě 4500 miliard Kč, které státní úřady, organizace a instituce uzavřely se soukromými subjekty. Nyní jsou k dispozici výsledky více jak 1000 státních úřadů za rok 2020. K-Index odhaluje klíčová rizika v hospodaření úřadů s veřejnými prostředky a poskytuje zpětnou vazbu a pomocnou ruku k jejich nápravě.

K-Index