GeoMax Zenith60

GIS

Konference GIS v plánování měst a regionů

konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2

Vzhledem k tomu, že konference „GIS v plánování měst a regionů“ vstupuje do pátého roku své existence, můžeme ji považovat za již tradiční akci. Konference se letos koná 19. září 2019. Letošním tématem jsou Analýzy rozvoje periferních regionů a bude jim v průběhu konference věnován také celý workshop.

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. a Ing. Pavel Struha z Katedry regionálního rozvoje Vysoké školy AMBIS budou prezentovat zkušenosti z mapování rozvojového potenciálu příhraničních regionů studenty, kdy jsou použity klasické mapovací metody i vyhodnocení dat z dronu. Následně jsou navrženy postupy a směry dalšího rozvoje v různých oblastech života v těchto odlehlých částech naší republiky.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Mezi dalšími prezentacemi lze uvést například konkrétní zkušenosti projektanta územních plánů s GIS nástroji. Bude to zajímavé vyznání Ing. arch. Jana Buchara – člověka, který nemá vzdělání geoinformatika a kterého dnešní digitální doba přiměla „na stará kolena“ pracovat s open source GIS aplikacemi a přitom zjistit, že se není čeho obávat.

Pasportní agendy majetku měst a obcí si postupně nacházejí své místo v sofistikovaných informačních systémech veřejné správy. Zpracování pasportu hřbitova malé obce v prostředí GIS přiblíží starostka středočeské obce Klínec Bc. Markéta Polívková.

Hned dvěma referáty se bude prezentovat firma PRIMIS. Ing. Zdeněk Klusoň seznámí s metodami leteckého průzkumu účinnosti bombardování území Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války spojeneckými silami a možnostmi získání těchto unikátních historických snímků, archivovaných mimo naše území.

Jeho druhý referát bude pojednávat o aspektech využití aktuálních leteckých snímků velmi vysokého rozlišení, kdy se začíná smazávat kvalitativní rozdíl mezi leteckým snímkem a snímkem z dronu.

Zajímavá bude také prezentace portálu otevřených dat z města Brna, kterou předvedou pracovníci magistrátu města a která tematicky navazuje na loňskou přednášku na téma Problematika otevřených dat a praktické ukázky v software QuantumGIS.

Každý rok se pořadatelé snaží přijít s nějakou novinkou. Letos to bude představení zajímavé publikace z oboru urbanismu. Autoři Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková Ph.D. a Mgr. Michael Pondělíček přináší výsledky výzkumu urbanistického vývoje inckých měst v oblasti centrálních And a hledání paralel s vývojem sídel v dalších civilizačních centrech.

Na webu České asociace pro geoinformace je již spuštěn registrační systém, takže se lze na konferenci přihlásit.

Organizátoři vydají z konference sborník příspěvků a prezentované články mohou jejich autoři následně publikovat v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, který je uveden v databázi ERIH+.

Pořadateli jsou Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s. a Česká asociace pro geoinformace.

Akce GIS v plánování měst a regionů se koná dne 19. září v sídle Vysoké školy AMBIS v Praze – Libni (Lindnerova 575/1, Praha 8).