GeoMax Zenith60

Geodézie Kartografie

Meopta, Kern, 120 let brněnské techniky. Přečtete si celý program 40. sympozia Z dějin geodézie a kartografie

40-sympozium-z-dejin-geodezie-a-kartografie-ze

V pořadí čtyřicáté sympozium, věnované dějinám geodézie a kartografie, se uskuteční 27. listopadu 2019 od 9 hodin (Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7). Účastnický poplatek je 100 Kč, studenti a senioři mají vstupné za 60 Kč, přednášející mají účast zdarma.

9:00 Zahájení sympozia

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Předsedá Ing. Jiří Drozda, VÚGTK, v.v.i., Zdiby

9:05 – První plošné geodetické základy na území Čech (1808), Václav Čada
9:20 – Správa historicky významných bodů geodetických základů, Jan Řezníček
9:35 – Ověření absolutní polohové přesnosti ortofot pokrývajících celé území ČR, Jiří Šíma
9:50 – Polní náčrty – jejich využití v dnešní praxi, Josef Ziegler

10:05 Diskuse

10:15 Přestávka

Předsedá Ing. Tomáš Zadražil, Centrum Excelence Telč, ÚTAM AV ČR

10:35 Astrometrické přístroje z pražského Klementina – kvadrant od würzburského konstruktéra J. G. Fellwöcka (1766), Martin Šolc
10:50 Dvousté výročí založení firmy Kern Aarau, Pavel Hánek, Pavel Hánek ml.
11:05 Alois Hlídek, významná osobnost vojenské a geodetické historie, Jan Ratiborský
11:20 Meopta, poslední firma u nás produkující geodetické přístroje, Antonín Švejda
11:35 Postřehy ze 120 let historie České techniky v Brně a studia zeměměřictví na ní, Josef Weigel
11:50 Diskuse
12:00 Přestávka na oběd

Předsedá Mgr. Dušan Adam, Ph.D., VÚKOZ, v.v.i., Brno
13:15 – Aretinova mapa „zimního království“ v Mapové sbírce PřF UK, Eva Novotná
13:30 – Mapa Moravy v konkurenčním boji holandských vydavatelů atlasů v letech 1573–1633, Helena Kovářová
13:45 – Neznámý výtisk Komenského mapy Moravy, Zdeněk Stachoň

14:00 Diskuse

14:10 Přestávka

Předsedá Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, MU Brno

14:35 – Mapové vyjádření záborů území Podkarpatské Rusi a Slovenska v letech 1938–1939, Peter Mackovčin
14:50 – K historii automap, Miroslav Mikšovský
15:05 – Vývoj a změny Československých hranic v letech 1938–1945, Pavel Taraba

15:20 Diskuse

15:30 Konec sympozia