GeoMax Zenith60

Nezařazené

MĚŘENÍ V PRUMYSLU – doprovodný odborný program mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Český svaz geodetů a kartografů a mediální partner akce časopis zeměměřič vás zvou na odbornou akci MĚŘENÍ V PRUMYSLU, která se bude konat ve čtvrtek
4. října 2018 v Brně
.

Český svaz geodetů a kartografů a mediální partner akce časopis zeměměřič vás zvou na odbornou akci MĚŘENÍ V PRŮMYSLU, která se bude konat ve čtvrtek
4. října 2018 v Brně
.

Z obsahu:

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Bohumil Brechta, Martin Plánka, Jaroslav Láznička (HiGeo s.r.o.)

Geodetické činnosti při výrobě a montáži mostních ocelových konstrukcí

Pavel Hánek (VÚGTK v.v.i.)

Navázání státního etalonu délky 25 m a 1450 m na délkovou základnu Nummela

Peter Barták (GI Consultant)

Aplikace fotogrammetrických technik v procesu modelování a rekonstrukce historického nábytku

Jiří Šíma (Praha)

Kontrola a zjištění geometrických vlastností rozměrných součástí a strojů metodou blízké vícesnímkové stereofotogrammetrie

Kornél Czíria, Viktor Setnický (SkyMaps s.r.o.)

Zaměření vnějšího povrchu popelové svodky a sifonu kotle pomocí laserového skenování

Jiří Lechner, Michal Volkmann (VÚGTK v.v.i.)

Kalibrace měřidel jako nástroj pro prokazování přesnosti měření

Radek Trejtnar (SŽDC s.o.)

Funkční a bezpečnostní parametry železniční koleje a jejich dokládání měřením

Jaroslav Braun (ČVUT v Praze)

Halová síť pro měření rozměru velkých výrobků

Miloslav Drápela, Miroslav Jurišin (MCAE System, s.r.o.)

Využitie fotogrammetrie v strojárstve

Tomáš Silovský, Jan Bajer (GEFOS a.s.)

Měření při montáži technologie výzkumného laserového centra

Josef Štětina, Michal Březina (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství)

Měření v ocelářském provozu

Jiří Bureš (VUT v Brně), Marek Hořejš (Bkom a.s.)

Kalibrace geodetických totálních stanic a GNSS systémů na kalibrační základně Brno-Jih

Odkaz: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A111/

ID článku (původní web): 5083

Autor textu: (a redakce)