Software Bentley Systems

Mezinárodní geodetický pětiboj IG5

Mezinárodní geodetický pětiboj se letos uskuteční v Duchcově, organizuje jej Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov.

Ve dnech 12. až 14. dubna 2019 se v Duchcově uskuteční 14. ročník mezinárodního geodetického pětiboje IG5.

Již tradiční závod vytvořila slovenská škola – Střední průmyslová škola stavební Oskara Winklera v Lučenci. Závodu se tradičně účastní soutěžící z České republiky, Slovenska, Maďarska a v letošním roce se poprvé připojí také týmy z Polska.

Organizátorem letošního ročníku geodetické soutěže je Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov.

Studenti z různých škol vytvářejí tříčlenné smíšené týmy, které vyrážejí do terénu na trasu v délce 12 až 17 kilometrů. Na trase je připraveno pět hlavních soutěžních disciplín, mezi které patří například horizontace a centrace stroje nad bod nebo určování nivelačního převýšení technickou nivelací.

Na stanovištích jsou samozřejmě také rozhodčí, kteří hodnotí přesnost a čas jednotlivých týmů. Rozhodčími jsou dobrovolníci z řad odborné veřejnosti – pracovníci zeměměřických firem, katastrálních úřadů nebo odborných zeměměřických škol.

Trasa závodu a přesné znění soutěžních disciplín je do poslední chvíle utajována, aby pořadatelé zajištili rovnost podmínek pro všechny soutěžící.

V letošním ročníku bude během soutěže také představena přístrojová technika firmy Leica a odborná přednáška Mariusze Meus ze společnosti Honorowy Południk Krakowski.

Seznam možných disciplín je pevně daný od autorů soutěže. Patří mezi ně horizontace a centrace stroje, měření vodorovného úhlu, měření plochy pozemku, měření převýšení technickou nivelací, trigonometrické určení výšky předmětu, trigonometrické určení nadmořské výšky bodu, teoretický test, nalezení bodu podle místopisu.

U všech úkolů se hodnotí přesnost a rychlost splnění. Při překročení maximálního časového limitu (většinou 10 min), max. povolené přesnosti (např. u TN 1 cm), nebo nesplnění úkolu dostane tým celkový trestný čas v rozsahu cca 40 min.

Konkrétní podmínky se každý rok mění a jsou oznámeny soutěžícím až den před závodem, tedy v pátek 12. 4. 2019.

Stručný popis úkolů z předchozích let:

1. Horizontace a centrace stroje nad kolíkem – jeden z týmu musí zhorizontovat a zcentrovat stroj nad kolík.

2. Měření vodorovného úhlu – v předchozích letech tento úkol nebyl.

3. Měření plochy pozemku – pozemek vyznačen kolíky a provázkem. Plocha se určovala na základě měření oměrných měr rozkladem na jednoduché obrazce nebo ze staničení a kolmic (ze zadaných pat kolmic). Možno použít jen pásmo a kalkulačku.

4. Měření převýšení TN – v terénu jsou stabilizovány dva body ve vzdálenosti jedné sestavy. Tým má za úkol určit převýšení mezi body včetně znaménka, pomocí TN.

5-6. Trigonometrie – nejrůznější varianty měření. Délky byly zadány, měřeny TS či pásmem, nebo počítány ze souřadnic. Převýšení měřeno TS nebo určováno ze zenitových úhlů měřených vteřinovým teodolitem. Určovaný objekt či bod byl blízko i na vzdálenost vyžadující korekce ze zakřivení a refrakce.

7. Teoretický test – 20 obrázků přístrojové techniky od nejstarší po nejmodernější a 20 obrázků různých pomůcek nebo výsledných zobrazení. Je třeba spojit správné dvojice dohromady. Například letadlo na snímkování a ortofotomapu.

8. Hledání bodu podle místopisu – již mnoho let nebylo zařazeno. Jde o nalezení bodu pásmem z oměrných měr v místopisu.

Navíc bývá zařazena šestá „zdržovací disciplína“ hledání mapě Evropy (řeky, města) nebo na TOPO mapě terénní tvary (sedlo, spočinek). Není hodnocena, ale tým musí najít zadané prvky.

Odkaz: www.gspsd.cz/

ID článku (původní web): 5110