GeoMax Zenith60

Geodézie

ČSGK zve na 26. mezinárodní setkání geodetů do polské Łodźe

konference-csgk

Český svaz geodetů a kartografů zve na XXVI. Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny, které se budou konat ve dnech 2. – 4. června 2022 v Łodźi v Polsku.

Odborné sekce

1. Aktualne informacje na temat działalności służb geodezyjnych i kartograficznych – Aktuální informace o činnosti geodetických a kartografických služeb

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

2. Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miast (Smart City) i terenów wiejskich (Smart Village) – Úloha geodezie při formování městských prostorů a venkovských oblastí

3. Automatyzacja i zastosowanie innowacyjnych technik pomiarowych w geodezji – Automatizace a použití inovativních (moderních, progresivních) měřících technik geodetického měření

4. Miejsce geodety i wykorzystanie technik geodezyjnych w innych branżach – Místo – role geodeta a využití geodezie v jiných oborech (oblastech)?

5. Kierunki rozwoju krajowych systemów odniesień przestrzennych – Směry vývoje národních prostorových referenčních systémů

6. Nowoczesne technologie i algorytmy w geodezji – sesja studencka i doktorancka – Moderní (současné) technologie a algoritmy v geodezii – studentské a doktorantské sezení (seminář)

Čeští zájemci o účast se musí přihlásit přes elektronický formulář ČSGK do 15. 2.2022.
Přihlášení účastníci uhradí vložné na účet Českého svazu geodetů a kartografů. ČSGK zajistí všechny následující
kroky včetně hromadného uhrazení vložného na účet SGP. Sekretariát ČSGK následně po ukončení akce provede vyúčtování.

Platba na účet ČSGK:
Při platbě do 10.05.2022 …………… 7 650 Kč
č. ú.: 1937568329/0800, VS = 020622, KS = 0308

Přihlásit se můžete do 15. 2. 2022, platbu je nutné provést do 10. 5. 2022.

Místo konání je hotel Vienna House Andeľs, ulica Ogrodowa 17, 91-065 Łodź, Polsko

Via ČSGK a web polských pořadatelů