GeoMax Zenith60

Geodézie Kartografie

Mērnieku laiki – Čas zeměměřičů. Sympozium z dějin geodézie a kartografie se uskuteční koncem listopadu v NTM

40-sympozium-z-dejin-geodezie-a-kartografie-ze

Program XLI. Sympozia z dějin geodézie a kartografie

9:00 Zahájení sympozia

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Předsedá PhDr. Mgr. Eva Novotná, Přírodovědecká fakulta UK

9:05 Vznik tzv. Altmanova panoramatu a náčrty toku Vltavy strahovského opata Kryšpína Fuka, Jan PAŘEZ

9:20 Geographia Hypogea. Vogtovy mapy podzemí, Michal VOKURKA

9:35 Kartografové J. A. Krzoupal (1711–1789) a J. Anneis (1734–1790), Dušan ADAM

9:50 Edice Monumenta cartographica Bohemiae, Josef PATÁK

10:05 Archiv – aplikace Zeměměřického úřadu pro prohlížení archiválií, Petr DVOŘÁČEK

10:20 Diskuse

10:30 Přestávka

Předsedá Ing. Jan Řezníček, Ph.D., Zeměměřický úřad

10:50 Projekt Astronomické a zeměměřické přístroje, Patrik PAŘÍZEK, Michal VOLKMAN

11:05 Historie výroby geodetických přístrojů v saském Krušnohoří, Pavel HÁNEK, Pavel HÁNEK ml.

11:20 Česká produkce přístrojů 19. a 20. století, Stanislav DVOŘÁK, Antonín ŠVEJDA

11:35 Gravimetrická mapování na území ČR, Martin LEDERER

11:50 Diskuse

12:00 Přestávka na oběd

Předsedá Ing. Tomáš ZADRAŽIL, Centrum Excelence Telč, ÚTAM AV ČR

13:15 Renesance letecké fotogrammetrie v českých zemích, Jiří ŠÍMA

13:30 Role Fričovy dílny v astronomii a geodézii, Patrik PAŘÍZEK, Martin ŠOLC, Antonín ŠVEJDA

13:45 K 70. výročí úmrtí Heinricha Wilda, Pavel HÁNEK, Pavel HÁNEK ml.

14:00 Diskuse

14:10 Přestávka

Předsedá Ing. Martin Lederer, Ph.D., Zeměměřický úřad

14:35 Dvacet let informačního systému katastru nemovitostí, Josef ZIEGLER

14:50 Mērnieku laiki – Čas zeměměřičů, první román v lotyštině, Jan RATIBORSKÝ

15:05 Observační pilíře na dominantách ukrajinských Karpat, Pavel TARABA

15:20 Diskuse

15:30 Konec sympozia

Akce nemá svůj web. Účastnický poplatek 100 Kč se hradí na místě, studenti a senioři mají vstup za 60 Kč, přednášející se účastní zdarma.

Akce se koná 24. listopadu 2021 od 9 hodin v Národním technickém muzeu (Kostelní 42, Praha 7).