Nezařazené

Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní

Muzeum Komenského v Přerově představuje staré mapy od roku 1569, kdy vznikla první samostatná mapa Moravy, až do konce 18. století, kdy se mapování stalo doménou státu. Muzeum výstavu pořádá k 130. výročí svého vzniku.

V Muzeu Komenského v Přerově ve spolupráci s Mendelovým muzeem a Geografickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně zve na nově otevřenou výstavu s názvem „Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní“. Představuje staré mapy od roku 1569, kdy vznikla první samostatná mapa Moravy, až do konce 18. století, kdy se mapování stalo doménou státu. Muzeum výstavu pořádá k 130. výročí svého vzniku. Jeho zakladatel, učitel a komeniolog František Slaměník, zakoupil také první mapu sbírky, tzv. přerovský výtisk, který mohou návštěvníci také obdivovat. Muzeum spravuje jednu z nejcennějších sbírek Komenského map, která se díky výstavě rozrostla o velmi zajímavý exponát – haptickou 3D mapu terénu podle Komenského zákresu. Tento nesmírně zajímavý doklad, jak lze starou mapu přiblížit veřejnosti pomocí moderních technologií, vytvořili na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Unikátní výstava představuje kompletní kolekce mapových odvozenin podle předloh Pavla Fabricia, Jana Amose Komenského, Jiřího Matyáše Vischera zvaného Tyrolský a Jana Kryštofa Müllera. Pro malé i velké návštěvníky je připravena řada interaktivních stanovišť. Například se seznámí se základními pojmy z kartografie starých map, funkčními maketami jednoduchých měřických přístrojů, vývoje zákresu říční sítě nebo mohou srovnávat odvozené mapy s předlohami díky tisku na posuvných průhledných fóliích. Exponáty doplňují podrobné texty na panelech a popiskách. Lahůdkou je vystavená faksimile rukopisného originálu Müllerovy mapy z roku 1716 a dvě původní tiskové desky s mědirytinou mapy olomoucké diecéze z roku 1762.

Komentovaná prohlídka výstavy proběhne v úterý 5. 6. 2018 od 17 hodin ve výstavních prostorách přerovského muzea. Výstava je přístupná denně mimo pondělí (podrobnější informace na www.prerovmuzeum.cz) až do 16. 9. 2018.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Odkaz: www.czechmaps.cz/vystava-map-komenskeho-v-prerove/ www.prerovmuzeum.cz

ID článku (původní web): 5062

Autor textu: Mgr. Martin Buchlovský (a redakce)