Unicorn GIS Day - 14. 6. 2022

Nezařazené

Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní

Muzeum Komenského v Přerově představuje staré mapy od roku 1569, kdy vznikla první samostatná mapa Moravy, až do konce 18. století, kdy se mapování stalo doménou státu. Muzeum výstavu pořádá k 130. výročí svého vzniku.

V Muzeu Komenského v Přerově ve spolupráci s Mendelovým muzeem a Geografickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně zve na nově otevřenou výstavu s názvem „Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní“. Představuje staré mapy od roku 1569, kdy vznikla první samostatná mapa Moravy, až do konce 18. století, kdy se mapování stalo doménou státu. Muzeum výstavu pořádá k 130. výročí svého vzniku. Jeho zakladatel, učitel a komeniolog František Slaměník, zakoupil také první mapu sbírky, tzv. přerovský výtisk, který mohou návštěvníci také obdivovat. Muzeum spravuje jednu z nejcennějších sbírek Komenského map, která se díky výstavě rozrostla o velmi zajímavý exponát – haptickou 3D mapu terénu podle Komenského zákresu. Tento nesmírně zajímavý doklad, jak lze starou mapu přiblížit veřejnosti pomocí moderních technologií, vytvořili na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Unikátní výstava představuje kompletní kolekce mapových odvozenin podle předloh Pavla Fabricia, Jana Amose Komenského, Jiřího Matyáše Vischera zvaného Tyrolský a Jana Kryštofa Müllera. Pro malé i velké návštěvníky je připravena řada interaktivních stanovišť. Například se seznámí se základními pojmy z kartografie starých map, funkčními maketami jednoduchých měřických přístrojů, vývoje zákresu říční sítě nebo mohou srovnávat odvozené mapy s předlohami díky tisku na posuvných průhledných fóliích. Exponáty doplňují podrobné texty na panelech a popiskách. Lahůdkou je vystavená faksimile rukopisného originálu Müllerovy mapy z roku 1716 a dvě původní tiskové desky s mědirytinou mapy olomoucké diecéze z roku 1762.

Komentovaná prohlídka výstavy proběhne v úterý 5. 6. 2018 od 17 hodin ve výstavních prostorách přerovského muzea. Výstava je přístupná denně mimo pondělí (podrobnější informace na www.prerovmuzeum.cz) až do 16. 9. 2018.

Odkaz: www.czechmaps.cz/vystava-map-komenskeho-v-prerove/ www.prerovmuzeum.cz

ID článku (původní web): 5062

Autor textu: Mgr. Martin Buchlovský (a redakce)