GeoMax Zenith60

Kartografie

Müllerova mapa Čech letos slaví 300 let a k výročí bude seminář a výstava v Národním technickém muzeu

mullerova-mapa-cech-vyroci-300-let-seminar-f

Národní technické muzeum a Česká kartografická společnost ve spolupráci s partnery, kterými jsou pro tuto akci Česká geografická společnost, Historický ústav AV ČR, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem a pořádají ve čtvrtek 1. října 2020 od 10 hodin odborný seminář Kartografická výročí 2020: 300 let Müllerovy mapy Čech.

Seminář k 300. výročí vydání výjimečného kartografického díla se koná v konferenčním sále Národního technického muzea (Praha 7, Kostelní 42). Garanty akce jsou Ing. Antonín Švejda (Národní technické muzeum) a doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (Česká kartografická společnost).

Program semináře

9:30 Registrace

10:00 Zahájení semináře – Mgr. Karel Ksandr (generální ředitel Národního technického muzea), prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. (prezident České kartografické společnosti), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR), prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (děkanka Filosofické fakulty UJEP), RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (viceprezidentka České geografické společnosti)

10:15 Jan Kryštof Müller a evropská kartografie – prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR)

10:30 Život Jana Kryštofa Müllera – RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

10:45 Společnost v době Jana Kryštofa Müllera – PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

11:10 Přestávka

11:40 Müllerova mapa Království českého z pohledu kartografa – Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (ČVUT – Fakulta stavební)

11:55 Určení kartografického zobrazení a georeferencování Müllerovy mapy Čech – doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT – Fakulta stavební)

12:10 Techniky tisku starých map – Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (Geografický ústav MU Brno)

12:25 Müllerova mapa Čech ve sbírce NTM – Ing. Antonín Švejda (Národní technické muzeum)

12:50 Přestávka – prohlídka výstavy „300 let Müllerovy mapy Čech“

14:00 Rukopisné mapy Jana Kryštofa Müllera – doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň)

14:15 Odvozeniny mapy Čech J. K. Müllera ze sbírky ÚAZK – RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)

14:30 Rukopisné kopie velké a střední mapy Českého království podle J. K. Müllera v Mapové sbírce PřF UK – PhDr. et Mgr. Eva Novotná (Mapová sbírka UK)

14:45 Vektorový datový model Müllerovy mapy Čech a jeho zpřístupnění pomocí webových mapových služeb – Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. (ČVUT – Fakulta stavební)

15:00 Diskuse

15:30 Ukončení semináře

18:00 Zahájení výstavy „300 let Müllerovy mapy Čech“

Kde se na akci přihlásit

Vložné se neplatí. Na akci je potřeba se přihlásit vyplněním přihláškyna webu České kartografické společnosti.

Kontakt pro dotazy: info@cartography.cz