GeoMax Zenith60

ČÚZK Geodézie

Novela zákona o zeměměřictví kvůli digitálním technickým mapám

Na vládní schůzi dne 22. července 2019 jsou zařazena jednání o novelách zákonů, souvisejících s digitálními technickými mapami.

Hlavním a jediným tématem aktuální novely zeměměřického zákona je zřízení digitálních technických map na úrovni krajů.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Tato novela je návrhem poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších.

Novelou se má změnit vydání zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 525).

Návrh novely zákona připravila pracovní skupina pro digitální technické mapy, zřízená pod pracovním výborem pro digitalizaci stavebního řízení Rady vlády pro informační společnost.

Pracovní skupina připravila vedle novely zeměměřického zákona také novelu stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů, které se týká zřízení digitálních technických map na celém území České republiky.

Novela byla předložena 21. června do Poslanecké sněmovny jako poslanecký návrh, který byl dne 28. června zaslán vládě k vyjádření stanoviska.