Kartografie

Noví členové České kartografické společnosti

Členské schůzi České kartografické společnosti (ČKS) předcházelo v úterý 20. listopadu 2018 zasedání Výboru ČKS. Ten na svém zasedání projednal a schválil složení komise odborné soutěže Mapa roku na období 2018–2023.

Jejími členy se stali doc. Ing. Václav Čada, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni), doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze), Ing. Přemysl Jindrák (Zeměměřický úřad). RNDr. Ladislav Plánka, CSc. (VŠB – Technická univerzita Ostrava), doc. Ing. Marian Rybanský, CSc. (Univerzita obrany), Ing. Petr Skála, člen ČKS, Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (Masarykova univerzita), RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci).

Předsedkyní hodnotící komise soutěže Mapa roku je Alena Vondráková.

Výbor ČKS schválil přijetí nových individuálních členů ČKS, jimiž jsou Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., Ing. Jan Kostura, Petr Mach, Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., Mgr. Jiří Šůla, Mgr. Jakub Zimmermann a Mgr. Klára Severynová Popková, Ph.D.

Novými kolektivními členy ČKS se na základě schválení Výboru ČKS staly Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích, Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity, Mapová sbírka Přírodo-vědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra geografie Technické univerzity Liberec a Katedra vojenské geografie a meteorologie Univerzity obrany.

Výbor ČKS dále schválil nominaci prof. RNDr. Víta Voženílka, CSc. na post viceprezidenta Mezinárodní kartografické asociace pro období 2019–2023 a určil následující termín svého zasedání na 21. února 2019 v Olomouci před 13. kartografickým dnem v Olomouci.