Kartografie

Členská schůze Kartografické společnosti ČR

Dne 20. listopadu 2018 se v Praze konala členská schůze České kartografické společnosti (ČKS).

Místopředseda ČKS Vít Voženílek přednesl zprávu o činnosti ČKS za období 2017–2018 a pokladník ČKS Růžena Zimová přednesla zprávu o hospodaření ČKS.

Přítomná členská základna uctila minutou ticha památku zesnulého čestného člena ČKS doc. RNDr. Milana V. Drápely, CSc.

Členové jednomyslně schválili udělení čestného členství prof. RNDr. Milanovi Konečnému, CSc., vyslechli informace o připravované 23. kartografické konferenci v Kutné Hoře, přijala pozvání na 13. kartografický den v Olomouci.

Přítomní byli informováni o termínech soutěží Mapa roku a Soutěž dětské kresby Barbary Petchenik, dozvěděli se detaily připravované International Cartographic Conference 2019 v Tokiu, přijali podněty na odborné aktivity ČKS pro rok 2019.

Všichni přítomní členové České kartografické společnosti obdrželi členský odznak. Odznaky budou při dalších akcích ČKS, například Kartografickém dni Olomouc, distribuovány všem členům.

V případě dotazů kontaktujte Alenu Vondrákovou – alena.vondrakova@upol.cz