GeoMax Zenith60

Fotogrammetrie Hardware Technika

Nový systém PhaseOne PAS 880 umí 2,5 cm na pixel. Zvládne pořídit i šikmé snímky

phaseone-pas-880-z

Firma Phase One Industrial, dánský producent řešení pro letecké snímkování, představila novou letecký velkoformátový snímkovací systém PAS 880.

Systém obsahuje 280 Mpx nadirovou (svislou) kameru a čtyři 150 MPx kamery pro šikmé snímkování, které současně snímají fotogrammetrické 2D a 3D digitální snímky.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

S rychlostí dva snímky za sekundu systém PAS 880 pokrývá široký snímkový pás o šířce 20 000 pixelů svisle a 14 000 pixelů v každém ze šikmých snímků.

Největší prostorové rozlišení 2,5 centimetru lze pořídit v letové výšce 600 metrů.

Šikmé snímky, díky nimž lze získat lepší přehled o území, se hodí například pro snímkování ve městech pro účely tvorby digitálních dvojčat, přípravy 3D modelů, zjišťování skutečného stavu…

Každý PAS 880 je propojen s inerciální IMU jednotkou, přičemž zákazníci si mohou vybrat ze dvou přesností. PAS 880 je také vybaven novou verzí softwaru pro správu a plánování snímkování. Součástí je software iX Plan pro plánování letu a iX Flight Pro pro správu letu, sběr dat a průběžné sledování výsledků snímkování.

Pro rychlé obrazové zpracování se používá software iX Process. Pro zpracování dat se dají samozřejmě použít programy od jiných výrobců, Phase One v tomto směru zůstává otevřeným systémem.

Produktová brožura PhaseOne PAS 880

Kontakt pro více informací o PAS 880

Obchodním zástupcem pro region EMEA, tedy včetně České republiky a Slovenské republiky, je Vít Rambousek (+420 602 863 436, vra@phaseone.com)