GeoMax Zenith60

Technika

Totálky, skenery, kontrolery, software, drony. To byl Trimble Express 2020

trimble-express-2020-f

Koronavirus a související zákazy shromažďování většího počtu lidí v březnu způsobil, že prodejci geodetické techniky byli přinuceni přerušit či dokonce zrušit své představovací akce, které se standardně konají v jarních měsících.

Geotronics Praha, prodejce značky Trimble, proto představil produkty pro geodetický a stavební trh prostřednictvím virtuálního Trimble Expressu 2020 ve třech hodinových přednáškách.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Den první Trimble Express 2020

V prvním dni Michal Martínek představil nový 3D laserový skener Trimble X7. Součástí představení byla živá ukázka skenování v podání Lucie Holíkové.

Trimble X7 má automatickou registraci v kombinaci s inerciální (IMU) jednotkou, takže při přesunu stroje dochází přímo v softwaru k registraci „mračno na mračno“. Před opuštěním skenovaného prostoru si tak můžete zkontrolovat, zda máte všechna data.

Mračna bodů se většinou zpracovávají ve specializovaném softwaru Trimble RealWorks. Marek Talovic ovšem představil software Trimble Business Center, který práci s mračny také zvládne, ale obsahuje postupy pro všechny potřebné geodetické práce (načtení měřených dat z terénu, vyrovnání sítí, geodetické výpočty, CAD, tisky, povrchy, objemy, trasy, tunely, příprava dat do terénu, řízení stavebních strojů).

Trimble Business Center se skládá z modulů, takže existuje v řadě vydání (Trimble tomu říká „editions“).

  • Viewer
  • Field Data
  • Surface Modeling
  • Survey Intermediate
  • Survey Advanced
  • Site Modeling
  • Site Construction
  • Infrastructure Construction

Software má vlastní YouTube kanál TBC Survey and Construction.

Den druhý Trimble Express 2020

V druhém dni Jan Daňhelovský představil Trimble SX10, což je robotická totální stanice spojená s laserovým skenerem. SX10 v sobě tedy kombinuje geodetické měření (úhlová přesnost 1″)s 3D laserovým skenováním a zároveň snímkováním pomocí čtyř kamer. Snímky jsou kalibrované, takže se dají použít například pro úsekovou fotogrammetrii. Zabudovaný 3D laserový skener skenuje 26 600 bodů za vteřinu až na vzdálenost 600 metrů, což Michal Martínek ukázal na příkladech skenování lomu a dálnice.

Představeny také robotické totální stanice Trimble S5, Trimble S7 zahrnující i laserový skener, a nejvyšší model Trimble S9, určený například pro speciální aplikace a monitoring.

Jan Daňhelovský také představil kontrolery Trimble, konkrétně Trimble T7, Trimble TSC7 a Trimble T10. Řeč přišla také na novou verzi software Trimble Access 2019, který je nahrán do všech nových kontrolerů. Zajímavostí je možnost sdílení dat mezi geodety na stavbě prostřednictvím Trimble Connect. V Trimble Access 2019 je nově možnost načítat vzdálená data přes webové služby WMS a všechna data jsou v prvním kvadrantu („sever nahoru“).

Den třetí Trimble Express 2020

(Záznam ze třetího dne začíná až na stopáži 4:30.)

Michal Martínek představil GNSS přijímače značky Trimble. Nový příjímač Trimble R12 dle Martínka „boří stereotypy z GNSS měření“, má měřit i v místech, kde ostatní přístroje neměří.

Trimble R12 používá technologie Trimble xFill (korekce ze stacionárních družic), CenterPoint RTX (v místech, kde nejsou pozemní korekce, můžete používat korekce ze stacionárních družic), Trimble SurePoint (inklinometr pro měření s náklonem).

Geotronics Praha provedl také několik testování R12. Na výsledky se můžete podívat v rozmezí 12. až 17. minuty záznamu druhého dne.

Jan Daňhelovský na závěr třetího dne Trimble Expressu představil bezpilotní systémy pro mapování a inspekce značek DJI a senseFly.