Nezařazené

Předseda ČÚZK jmenován do funkce

Ve středu 24. února 2016 při zasedání vlády ČR byl jmenován...

Ve středu 24. února 2016 vláda ČR schválila návrh usnesení o jmenování předsedy – vedoucího služebního úřadu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který předložil ministr zemědělství.

Z výběrového řízení na tuto pozici vyšel vítězně Ing. Karel Večeře (* 1962) – staronový předseda ČÚZK, který stojí v čele resortu již 14,5 roku takže brzy překoná Ing. Průšu, který funkci předsedy resortu vykonával 15 let.

Pro resort i obor je velice důležitá personální stabilita na rozdíl od situace v nebohém slovenském resortu, kde do obsazování místa předsedy či předsedkyně resortu vstupují politické zájmy.

Předsedovi resortu ČÚZK přejeme mnoho zdaru v této funkci.

Odkaz: www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady–24–unora-2016-140693/

ID článku (původní web): 4816

Autor textu: (a redakce)