GeoMax Zenith60

Zakázky

Geodeti z firmy Grid měřili dno Vltavy

geodeti-grid-mereni-dna-reky-vltava-2

Ředitelství vodních cest ČR a Státní fond dopravní infrastruktury se rozhodly pro zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě. V současné době se na úseku Mělník – Praha Radotín nachází pouze několik míst s lokálním výskytem mělčin, které omezují využitelný ponor plavidel jen na 1,80 m. Pro dosažení ponoru srovnatelného s Labskou vodní cestou, tj. 2,20 m, není nutné souvislé prohloubení celé vodní cesty, ale pouze lokální prohloubení problematických lokalit. Účelem stavby je zabezpečit na Vltavské vodní cestě v úseku Mělník (říční km 0,00) – Praha Radotín (říční km 63,8) v rámci stávající plavební dráhy souvislou plavební hloubku 2,5 m (2,2 m ponor + 0,3 m marže), což umožní rozvoj a efektivnější využívání této vodní cesty.

Pro měření dna Vltavy byla najata firma Grid.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Její geodeti pro měření použili sonar Garmin, spojený s GNSS aparaturou s RTK. Propojením aparatury GNSS se sonarem geodeti získali polohu a výšku sonaru s informací o hloubce v daném bodě. Pomocí firemního softwaru byla získána polohová souřadnice s výškou dna.

Hustota měřených bodů byla volena podle potřeby v rozmezí dvaceti až dvou set centimetrů. Následným zpracováním naměřených dat byl vytvořen 3D model dna, z kterého byl vypočten objem sedimentu k vytěžení.

Důležitost přesnosti měření ovlivňuje fakt, že v měřeném úseku má být vytěženo celkově asi 130 tisíc kubických metrů materiálu.