GeoMax Zenith60

Firmy

Podrobný program jubilejního 25. ročníku setkání GEPRO a ATLAS 2019

25-setkani-gepro-atlas-2019

V Praze se uskuteční již dvacáté páté setkání zákazníků a partnerů firem GEPRO a ATLAS, které společně zahájí Zdenek Hoffmann a Martin Volný.

První den setkání – 22. října 2019

10:00-10:20 Zahájení 25. ročníku setkání GEPRO a ATLAS – Z.Hoffmann, M.Volný

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

10:20-12:30 Hlavní přednášky dne moderuje Zdenek Hoffmann

 • DTM ČR a elektronizace stavebního řízení – Martin Kupka (PS PČR)
 • Digitalizace stavebního řízení – Zdeněk Zajíček (ICT Unie)
 • Potenciál rozvoje DTM ČR pro Prahu – Jiří Čtyroký (IPR Praha)
 • Novinky z ČÚZK – Petr Souček (ČÚZK)
 • Novinky MMR v oblasti územního plánování – Roman Vodný (MMR ČR)
 • Aktuálně z SPÚ – Michal Gebhart (SPÚ)
 • Aktuality z vývojového centra GEPRO – Vojtěch Zvěřina (GEPRO)

14:00-15:40 Geoinformační systémy – sekci moderuje Marek Knězů

 • Novinky MISYS – Marek Knězů (GEPRO)
 • Geoportál GEPRO – Radoslav Matyšek (GEPRO)
 • Pasporty – Jiří Koleňák (GEPRO)
 • Digitalizace územně plánovací činnosti – Kateřina Vrbová (MMR ČR)
 • Poskytování dat SPI KN – David Legner (ČÚZK)
 • Postřehy z konference MVPBIM 2019 – Karel Vach (EuroGV)

16:10-17:50 Geoinformační systémy – sekci moderuje Milan Černohorský

 • ATLAS Road – Miroslav Šoul (ATLAS)
 • MISYS a Geoportál GEPRO ve Veltrubech – Jiří Hůla (obec Veltruby)
 • Pasporty: praktické zkušenosti zpracovatele – Miroslav Hozák (GB-geodezie)
 • Pasporty zeleně a dendrologické průzkumy – Jaroslav Kolařík (Safetrees)
 • Pasporty budov – Anna Blaháková, Pavel Holubec (EuroGV)
 • MISYS v obci Běleč – Zuzana Kniežová, Petra Michálková (obec Běleč)

Odpolední program prvního dne setkání

Odpolední program prvního dne setkání je rozdělen na několik tematických částí.

Přednáškový sál

14:00-15:40 Pozemkové úpravy a projektování – sekci moderuje Jan Procházka

 • Novinky systému PROLAND – Michal Votoček (GEPRO)
 • Problematika větrné eroze v podmínkách ČR – Josef Kučera (VÚMOP)
 • Vliv podnebí na pozemkové úpravy – Michal Pochop (VÚMOP)
 • PROLAND – pomocník referenta PÚ – Richard Valný (SPÚ)
 • Vodní dílo Plumlov a pozemkové úpravy – Jiří Koudelka (SPÚ)
 • Krajina v územním plánu – Vladimír Mackovič (Mackovič)

16:10-17:50 Geodézie a katastr nemovitostí – sekci moderuje Vojtěch Zvěřina

 • Digitální technická mapa ČR – Václav Čada (ZČU Plzeň)
 • Digitální technická mapa – Vojtěch Zvěřina (GEPRO)
 • Atributy v systému KOKEŠ – Zdeněk Zimmermann (GEPRO)
 • Vyhodnocení měření povrchu tunelu v ATLAS DMT – Miroslav Šoul (ATLAS)
 • Správa státních hranic – Ladislav Šisler (MV ČR)
 • Zeměměřické činnosti na státních hranicích – Jan Řezníček (Zeměměřický úřad)

14:00-17:50 Seminář firmy ATLAS (Salónek Ostrava)

Petr Křížek, Pavel Staněk, Miroslav Šoul, Martin Volný

Technologické novinky
Rady a tipy uživatelům

18:15-23:30 Společenský večer (Restaurace a přilehlé prostory)

Druhý den setkání – 23. října 2019

9:00-12:30 Workshop MISYS a Geoportál GEPRO (Přednáškový sál)

Karolína Bolardtová, Pavel Čabák, Jiří Koleňák, Marek Knězů, Radoslav Matyšek, Oldřich Řehůřek

 • Katastr a Katastr online
 • Novinky v pasportech
 • Nová práce s atributy
 • Jednoduché kreslení
 • Webové aplikace a Geoportál GEPRO

9:00-12:30 Workshop KOKEŠ (Salónek Praha)

 • ETRS89 a S-JTSK – Pavel Taraba (ČÚZK)
 • SOKKIA – legenda se vrací – Pavel Bozděch (3gon Positioning)
 • Novinky v systému KOKEŠ, diskuse, pomoc uživatelům – Jan Jurka, Stanislav Tomeš, Zdeněk Zimmermann

9:00-12:30 Workshop PROLAND (Salónek Plzeň)

Simona Cikánová, Jan Procházka, M.Tóthová, Michal Votoček

 • Novinky v systému PROLAND
 • Tvorba návrhu PÚ
 • Kontroly dat při přejímce VFP
 • Tvorba DKM

9:00-15:30 Workshop ATLAS (Salónek Ostrava)

Pavel Křížek, Miroslav Šoul, Martin Volný

 • Technologické novinky
 • Projektování lesních a polních cest
 • Rady a tipy uživatelům

13:30-15:30 Setkání partnerů – moderuje Jana Smutná (Salónek Praha)

Zdenek Hoffmann, Marek Knězů, D. Přívarová, Jana Smutná, Miroslav Šoul, Roman Vokál, Martin Volný, Vojtěch Zvěřina

 • Novinky
 • Technologie
 • Obchodní politika a možnosti podpory