GeoMax Zenith60

GNSS Geodézie Katastr

Brněnský seminář Družicové metody v geodézii a katastru

druzicove-metody-v-geodezii-a-katastru-vut-brno-2020

Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně zve na 23. ročník semináře „Družicové metody v geodézii a katastru“.
Akce se koná ve čtvrtek 30. ledna 2020 v posluchárně D 182 Fakulty stavební VUT v Brně (Veveří 95, Brno). Odborným garantem programu semináře je doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Program semináře je zaměřen především na

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • družicová měření a jejich využití v praxi,
  • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
  • výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
  • vývoj a aplikace družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií,
  • záměry ČÚZK v těchto oblastech,
  • využití v geomatice, geodynamice a dalších geovědách,
  • zkušenosti v oblasti katastru a dalších oborů.

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol a některých podniků a organizací.

V rámci semináře bude uspořádána firemní výstava geodetických přístrojů a softwarů.

Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.

Vložné na seminář

Vložné vč. DPH 1 300 Kč
Vložné vč. DPH: 50 EUR
Vložné (bez DPH): 1075 Kč (pro zaměstnance VUT v Brně)

Pro hlavního autora příspěvku je vložné zdarma – v jeho přihlášce je nutno tuto skutečnost uvést.

Součástí vložného je tištěný sborník a občerstvení. Sborník bude účastníkům vydán při prezenci. Možnost přiobjednání sborníku v ceně 250 Kč vč. DPH.

Firmy, společnosti a účastníci se mohou telefonicky nebo e-mailem přihlásit na výstavu v předsálí posluchárny, kde budou mít k dispozici panel, stůl a židle. Úhrada za vystavovací prostor s  podlahovou plochou cca 10 m2 je 2 200 Kč vč. DPH.

 

Kontaktní údaje a registrace na seminář

Ústav geodézie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
E-mail: marsalkova.m@fce.vutbr.cz
Tel.: + 420 541 147 201 (M. Maršálková), +420 541 147 213 (J. Weigel)

Na seminář se přihlaste na webu nebo kontaktujte pořadatele.

Uzávěrka přihlášek na seminář je 22. ledna 2020.