GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy Katastr

Seminář Geodetické činnosti v pozemkových úpravách

pozemkove-upravy-feat

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy a Státní pozemkový úřad ČR ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity pořádají odborný seminář Geodetické činnosti v pozemkových úpravách.

Seminář je určen zejména pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, katastrálních úřadů, zpracovatele pozemkových úprav, geodety a studenty
souvisejících oborů. Vítána je účast další odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Hlavním tématem semináře jsou praktické zkušenosti se šetřením obvodů pozemkových úprav, a to z pohledu pracovníka pobočky Státního pozemkového úřadu, pracovníka katastrálního pracoviště, zpracovatele pozemkových úprav i pracovníka zeměměřického a katastrálního inspektorátu.

Seminář se dotkne také problematiky přídělů nebo využití dronů na Státním pozemkovém úřadu.

Odborný program semináře Geodetické činnosti v pozemkových úpravách

  • Pozemkové úpravy a jejich význam pro obnovu katastrálního operátu – Ing. Pavel Doubek (ČÚZK)
  • Volba obvodu PÚ, zkušenosti referenta SPÚ se šetřením obvodů – Eva Jelínková (SPÚ, pobočka Beroun)
  • Šetření obvodu pohledem referenta KP – Pavlína Henkrichová (KP Kolín)
  • Využití dronů na SPÚ – Ing. Arnošt Müller, Ph.D., Mgr. Veronika Macíčková (SPÚ)
  • Obvody pozemkové úpravy z pohledu ZKI – Ing. Jana Horová (ZKI České Budějovice)
  • Zkušenosti zpracovatele PÚ s šetřením obvodů – Ing. Vladimír Luks (Geodetické sdružení s.r.o.), Ing. Tomáš Krátký (GEPARD s.r.o.)

Přihlášky na seminář

Akce se koná 17. září 2020.

Na seminář bylo nutné přihlásit se do 31. 8. 2020, přesto se můžete v případě vašeho zájmu kontaktovat pořadatele a domluvit se.

Organizační garant semináře:
Ing. Michal Votoček, Ph.D. (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)
Ing. Blanka Kottová, Ph.D. (ČZU v Praze)