GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

Státní pozemkový úřad pořádá v Plzni konferenci o pozemkových úpravách

pozemkove-upravy-feat

Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav.

Letošní ročník, který se uskuteční v Plzni, si klade za cíl vyjasnit často již neplatné argumenty (nejčastější mýty a fakta), objasnit účastníkům aktuální a ověřené informace o pozemkových úpravách a zároveň o nich dál diskutovat mezi zástupci obcí, zemědělci, projektanty, zhotoviteli a dalšími zájemci o pozemkové úpravy.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Přihlášení na konferenci

Program 23. konference Pozemkové úpravy 2023

První den konference – 5. října 2023

09:00 – 10:30 – Prezence účastníků, přestávka na kávu 

10:30 – 11:15 – Slavnostní zahájení konference  

  • Státní pozemkový úřad – Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel
  • Ministerstvo zemědělství
  • Plzeňský kraj – Ing. Josef Bernard, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství
  • Českomoravská komora pro pozemkové úpravy – Ing. Michal Pochop, předseda
  • Svaz měst a obcí České republiky – Karel Rejchrt, člen představenstva
  • Sdružení místních samospráv České republiky – Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně
  • Spolek pro obnovu venkova České republiky – Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně, europoslankyně EP

11:15 – 12:00 – Úvodní prezentace 

Ing. Dalibor Šafařík – Lesy České republiky, s. p.
Ing. Jakub Rataj – Plzeňský kraj & aktivita Zdravá Krajina
Ing. Jiří Papež – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

12:00 – 13:00 – Oběd 

13:00 – 15:00 – Blok I – panelová diskuse; Moderuje: Ing. Josef Havelka

Územní plánování, plánování krajiny, financování
Hlavní témata:  Nepotřebujeme PÚ, máme územní plán; Obec nepotřebuje PÚ, má studii; Děláme jen asfaltky, zamykáme krajinu. Společná zemědělská politika a financování PÚ

Účast přislíbili: 

doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. – autorizovaný krajinářský architekt
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. – zpracovatel pozemkových úprav
Ing. Josef Tabery – Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán rozvoje venkova
Bc. Robert Zelenka – starosta města Blovice
Mgr. Jaroslava Kosejková – Státní pozemkový úřad

15:00 – 15:30 – Přestávka na kávu 

15:30 – 17:00 – Blok II – panelová diskuse; Moderuje: Ing. František Pavlík, Ph.D.

Realizace PÚ, nové zásady ochrany půdy
Hlavní témata: Zásady ochrany půdy, ochrany ZPF, DZES; Společná zemědělská politika; Novela zákona ZPF; Realizace agrolesnických úprav v rámci PÚ; Pásové střídání plodin

Účast přislíbili: 

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
Ing. Linda Stuchlíková – Ministerstvo životního prostředí
Ing. Michal Kraus – agronom specialista, Rostěnice a.s.
Ing. Kateřina Bělinová – Ministerstvo zemědělství, Odbor přímých plateb

17:30 – 19:00 – Časový prostor pro individuální diskuse 

19:00 – Večeře formou rautu 

Druhý den konference – 6. října 2023

09:00 – 10:30 – I. Dopolední blok přednášek  

Převody pozemků – Ing. Václav Kohlíček, Státní pozemkový úřad, Sekce majetku státu
Monitoring eroze – Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby
Realizace agrolesnických systémů – Bc. Jiří Michalisko, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Pozemkvé úpravy na Slovensku – Ing. Andrej Vašek, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

10:30 – 11:00 – Přestávka na kávu

11:00 – 12:00 – II. Dopolední blok přednášek

Dotační tituly pro obce OPŽP – Květoslava Kapková, Státní fond životního prostředí
Pozemkové úpravy od A do Z na příkladu dobré praxe – Lukáš Karkoš, starosta obce Nezvěstice, Mgr. Petr Brož, KPÚ pro Plzeňský kraj
Územní studie krajiny – Ing. arch. Karel Wirth, Ministerstvo pro místní rozvoj
Praktické informace k dobrovolné exkurzi – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

12:00 – 12:30 – Ukončení oficiálního programu konference

12:30 – 13:00 – Vydávání obědových balíčků  

13:00 – 15:00 – Volitelná část programu: Exkurze
Realizace v k.ú. Vlčice u Blovic – VN100, C15,C16, C1