GeoMax Zenith60

Geodézie

Seminář Geodézie ve stavebnictví a průmyslu 2020

geodezie-stavebnictvi-prumysl-laserove-skenovani-mosty

Seminář Geodézie ve stavebnictví a průmyslu je součástí doprovodného programu Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. Akce se koná ve čtvrtek 27. února 2020 v Brně od 9:30 hod.
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocena 1 kreditním bodem.

1. BLOK 9:30 – 11:00

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
 • Radomír Havlíček (Správa železnic, státní organizace): Digitalizace prostorových informací železniční sítě z pohledu hlavního geodeta dráhy
 • Kamil Alferi, Jana Jelínková (ŘSD ČR): Zavedení informačních systémů v roce 2019 a společné resortní projekty ŘSD ČR a SŽ
 • Stanislav Madron (GMTech), Jiří Röschl (SŽ, s.o.), Kamil Alferi (ŘSD ČR), Jan Jiránek (Hrdlička s.r.o.): Nový výměnný formát záborových elaborátů
 • Dalibor Alter (Arrano Group, s.r.o.): Plánování bezpečnosti práce ve vztahu k ekonomice zakázky

2. BLOK 11:30 – 12:45

 • Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální): Digitální technická mapa a Digitální mapa veřejné správy z pohledu ČÚZK

3. BLOK 13:30 – 14:30

 • Marek Hořejš (Brněnské komunikace a.s.): Aktuální problémy investorské činnosti na městských stavbách v Brně
 • Hana Braunová, Ondřej Michal, Martin Štroner, Jaroslav Braun (ČVUT v Praze): Určení přesnosti geodetických měření z vyrovnání kombinované sítě
 • Petr Jašek (GK Nedoma & Řezník, s.r.o.), Jaroslav Braun, Hana Braunová (ČVUT v Praze): Využití laserového skenování při zatěžovacích zkouškách mostů

4. BLOK 14:50 – 16:00

 • Petr Provazník (Správa železnic,státní organizace): Implementace metody BIM u Správy železnic, státní organizace
 • Ján Erdélyi, a kol. (STU v Bratislave): Koncepcia tvorby informačného modelu potrubných mostov
 • Tomáš Sleziak, Martin Veľas, Jiří Habrovec (GEODROM s.r.o.): Zkušenosti s pořizováním a vyhodnocením dat pro 3D dokumentace stavebních objektů
 • Jiří Bureš (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů): Činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK

Komu je akce určena

Seminář Geodézie ve stavebnictví a průmyslu je především určena

 • úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům (ÚOZI) působícím ve výstavbě,
 • autorizovaným osobám ČKAIT,
 • specialistům zabývajících se měřením v oblasti geometrické přesnosti staveb,
 • specialistům v oblasti posuzování jakosti staveb,
 • účastníkům výstavby – investorům, projektantům, zhotovitelům, stavebním dozorům,
  přípravářům staveb, specialistům inženýringu staveb, stavebním společnostem,
 • podnikatelům v oblasti zeměměřictví i stavebnictví.

Kde se přihlásit na seminář

Český svaz geodetů a kartografů, který je pořadatelem akce, má pro seminář zřízenu speciální stránku.