GeoMax Zenith60

Kartografie

Seminář Kartografická výročí 2019

seminář kartografická výročí 2019

V brněnském Moravském zemském archivu se bude začátkem října konat seminář Kartografická výročí 2019.

Letos je to již 450 let od vydání tzv. Fabriciovy mapy Moravy (1569), která jako první samostatně popisovala území Moravy. Druhou mapou, která oslaví výročí 400 let od svého vydání, je třetí nejstarší mapa Čech od Pavla Aretina (1619).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

U příležitosti vydání obou map se v Brně 9. října uskuteční odborný seminář, který společně pořádají Česká kartografická společnost, Moravský zemský archiv v Brně, Geografický ústav PřF MU a Mapová sbírka PřF UK.

Na semináři vystoupí odborníci na problematiku dějin kartografie a budou zpřístupněny originální tisky obou map. Unikátní zpřístupněné materiály pochází z depozitu Moravské galerie, Moravského zemského archivu a Mapové sbírky PřF UK. Pro účast na semináři je nutná registrace, protože kapacita sálu je omezena.

Fabriciova mapa Moravy

Císařský matematik a dvorský falckrabě Pavel Fabricius (ca 1528, Lubáň, Horní Lužice – 1589, Vídeň), profesor medicíny vídeňské univerzity, astronom, botanik a básník zřejmě na objednávku moravských stavů pořídil první mapu Moravy s dvojjazyčným názvem Marchionatvs Moraviæ / Das Marggrafftumb Mähren. Díky mnoha vydáním v předních nizozemských atlasech napomohla k zpřesnění kartografického obrazu Moravy na soudobých mapách. Již bez kresby Dolních Rakous vyšla ve zmenšeném vydání v roce 1575 ve Vídni.

Aretinova mapa Čech

Pražský měšťan Pavel Aretin z Ehrenfeldu (činný v letech 1619-1632) vydal a možná i vytvořil mapu Království českého, která se později dočkala mnoha vydání v nizozemských a anglických atlasech. Tato mapa se také používala jako vojenská pomůcka během třicetileté války. Dílo nese název Regni Bohemia nova et exacta descriptio (Nový a přesný popis Království českého) a vyšlo roku 1619 (dále 1632, 1665 a kolem roku 1700).

Formulář pro přihlášky