GeoMax Zenith60

Geomatika Firmy

Setkání zeměměřičů, působících ve Zlínském kraji

setkani-zememericu-zlinskeho-kraje-ze

Setkání zeměměřičů, působících ve Zlínském kraji, se koná 27. ledna 2023 ve Zlíně (budova Centroprojektu) od 10 do 19 hod.

Referáty na ZlínGeo 2023

ŘSD ČR ÚV Správa Zlín, Ing. Lubomír Bezděk, majetkoprávní vypořádání staveb – 10:10 – 10:40 h

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
 • Legislativní rámec pro dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemních komunikací
 • Problematika dodatečného majetkoprávního vypořádání z pohledu majetkového správce pozemní komunikace
 • Problematika dodatečného majetkoprávního vypořádání z pohledu majetkového geodeta
 • Vnitřní předpisy a aplikace Ředitelství silnic a dálnic ČR pro dodatečné majetkoprávní vypořádání

Krajský úřad Zlínského kraje, paní Mgr. Irena Křeková, Odbor informačních a komunikačních technologií, DTM ČR – 10:50 – 12:10 h

 • Legislativní rámec DTM, průběh procesu vzniku a údržby díla
 • Měření, aktualizace, forma předávání dat, specifika 3D
 • Výměnný formát
 • Přesnosti díla, jeho validita a kontrola (návaznost na JDTM-ZK)
 • Povinnosti vlastníků dat v DTM ČR, povinnosti zeměměřiče, jiné povinnosti

Okénko softwarových firem, DTM a 3D – 12:10 – 12:55 h (poté salónky)

 • Gepro, 15 min
 • HSI, 15 min
 • Geovap, 15 min

Přestávka na oběd 13:00 – 14:00

TopGIS s.r.o., Zedníčková Drahomíra, výkonná ředitelka, proces tvorby DTM z pohleduzpracovatele – 14:00 – 15:00 h

 • Zkušenosti zpracovatele při pořízení dat DTM
 • Použité technologie pro tvorbu ZPS, TI, DI, přístroje a software
 • Výhody a nevýhody jednotlivých technologií
 • Dosažená přesnost dat, způsob testování deklarované přesnosti
 • Aktuální nové trendy zpracovávaných zakázek

Správa železnic, Ing. Radomír Havlíček, vedoucí oddělení hlavního geodeta dráhy, DTM ČR a povinnosti geodeta a dalších osob na drahách – 15:00 – 15:40 h

 • DTM a povinnosti geodeta, ÚOZI, investora
 • Nové předpisy, předávání dokumentace, vzory
 • Požadavky na kvalifikaci

ŘSD ČR, Ing. Martina Poláková, ved. Samostatného oddělení technické podpory provozu DTM ČR z pohledu ŘSD – 15:40 – 16:20 h

 • DTM a povinnosti geodeta, ÚOZI, investora
 • Nové předpisy, předávání dokumentace, vzory, praxe

Přestávka 16:20 – 16:30 h

VUT Brno, stavební fakulta – ústav geodézie, odborný asistent Ing. Ladislav Bárta, PhD., Návrh kontrolního a zkušebního plánu DTM ŘSD – 16:30 – 17:10 h

 • Východiska, postupy
 • praxe

Asociace podnikatelů v geomatice (APG), Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel – 17:10 – 17:35 h

 • směřování geomatiky v ČR
 • zeměměřič a jeho role
 • co přinesl rok, co se povedlo, výhled do budoucna
 • proč se zapojit do APG

Diskuse 17:40 – 19:00 h

 

Přijďte se také potkat (registrace na setkání)