Kartografie

Tématem letošního kartografického dne budou média

Média a kartografie. Téma 13. kartografického dne v Olomouci

Všichni zájemci o kartografii jsou zváni na třináctý kartografický den v Olomouci, který se bude konat v pátek 22. února 2019 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (17. listopadu 12, Olomouc).

Jako téma tohoto setkání organizátoři vybrali „Kartografie a média“. Účast na akci je bezplatná, registrujte se na webu akce.

Odkaz: kartografickyden.upol.cz/

ID článku (původní web): 5101