Kartografie

Přihlaste své kartografické dílo do soutěže Mapa roku

Také letos se můžete přihlásit se svým kartografickým dílem do soutěže Mapa roku

V letošním roce pořádá Česká kartografická společnost v pořadí již 21. ročník soutěže Mapa roku.

Autoři a producenti kartografických děl, která byla vytvořena a publikována na území České republiky v roce 2018 a splňují pravidla soutěže, mohou své produkty přihlásit do 28. února 2019. Následně je zhodnotí odborná komise České kartografické společnosti pro soutěž Mapa roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2019. Nominace na ocenění budou vyhlášena minimálně jeden týden před tímto termínem.

Autoři a producenti kartografických děl, která byla vytvořena a publikována na území České republiky v roce 2018 a splňují pravidla soutěže, mohou své produkty přihlásit do 28. února 2019. Následně je zhodnotí odborná komise České kartografické společnosti pro soutěž Mapa roku.

Přihláška do soutěže je ke stažení nebo k dispozici online.

Adresa pro zasílání produktů je:
Katedra geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50
771 46 Olomouc

Zásilku, prosím, označte viditelným nápisem MAPA ROKU.

V případě dotazů kontaktujte RNDr. Alenu Vondrákovou, Ph.D., LL.M., předsedkyni odborné komise pro soutěž Mapa roku. Její e-mail je alena.vondrakova@upol.cz, případně telefonní kontakt +420 604 402 502.

Odkaz: www.cartography.cz

ID článku (původní web): 5100