Nezařazené

Výsledky 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku

V úterý 15. března 2016 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Záštitu nad letošním vyhlašováním převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.

<p><strong>&nbsp;Praha, 16. března 2016 –</strong> <em><strong>V úterý 15. března 2016 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Záštitu nad letošním vyhlašováním převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.</strong></em></p><p><br />Akce se zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar, senátor Radko Martínek, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová, předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák, předseda ČÚZK Karel Večeře a další hosté.<br /></p><p><br />Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Jejich význam v současné době, kdy se celospolečensky řeší negativní dopady klimatických změn, roste. Realizovaná společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze, liniové i plošné výsadby, řeší aktuální problémy v krajině, jako je vodní a větrná eroze, prevence povodní i sucha, ale přinášejí i pestrost a rozmanitost krajiny. <br />&nbsp;<br />Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů. </p><p><br /><em>„Prostřednictvím Státního pozemkového úřadu bylo v loňském roce realizováno v krajině několik stovek projektů v celkové hodnotě 1 149 milionů korun,“ </em>zhodnotila působení úřadu při příležitostí vyhlášení výsledků ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová a dodala: <em>„Zatímco v roce 2013 bylo nově rozpracováno pouze 85 nových projektů komplexních pozemkových úprav, v roce 2015 to bylo celkem 271 akcí.“</em></p><p><br />Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích. Současně byla vyhlášena <strong>Cena Státního pozemkového úřadu</strong> a <strong>Cena veřejnosti</strong>, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování. <br /><br /></p><h3>Výsledky 9. ročníku soutěže</h3><h3>„Společné zařízení roku 2015“</h3><h2>I. kategorie – Opatření ke zpřístupnění pozemků</h2><br /><strong>1. místo: Polní cesty v katastrálním území Olešnice na Moravě</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Jihomoravský kraj – Pobočka Blansko<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: GEODIS BRNO, spol. s r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: Sdružení PC Olešnice na Moravě (Ekostavby Brno, a.s. a DEAS, spol. s r.o.)<br /><br /><br /><strong>2. &#8203;&#8203;místo:&nbsp; Realizace polní cesty C 21 jako posledního článku obnovy historické &quot;Vodňanské cesty&quot; v katastrálním území Protivec</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Jihočeský kraj – Pobočka Prachatice<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: TRAVAL, s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: Sweco Hydroprojekt a.s.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: STRABAG a.s.<br /><br /><strong>&nbsp;3. místo: Polní cesta HC 1 v katastrálním území Hříbojedy</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Královéhradecký kraj – Pobočka Trutnov<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: INGEOS spol. s r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: OPTIMA, spol. s r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: COLAS CZ, a.s.<br /><br />&nbsp;<br /><h2>II. kategorie – Protierozní a vodohospodářská opatření</h2><br /><strong>1. místo: Krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v katastrálním území Třanovice</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Moravskoslezský kraj – Pobočka&nbsp; Frýdek-Místek<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: Ekostavby Brno, a.s.<br />&nbsp;<br /><br /><strong>2. místo: Vodní nádrž Nenkovice&nbsp; v katastrálním území Nenkovice </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Jihomoravský kraj – Pobočka Hodonín<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: Sdružení Nenkovice (PROLES s.r.o. a SKR stav, s.r.o.)<br /><br /><br /><strong>3. místo: Vodní nádrž Nad Chobotem v katastrálním území Mohelno </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Kraj Vysočina – Pobočka Třebíč<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: Sdružení firem (Kavyl s.r.o. a SPH stavby s.r.o.)<br /><br /><br />&nbsp;<br /><h2>III. kategorie – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí</h2><br />1. místo: Realizace opatření na zvýšení ekologické stability v katastrálním území Lichkov <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Pardubický kraj – Pobočka Ústí nad Orlicí<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: AGROSTAV Projekce Litomyšl<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: SELLA &amp; AGRETA s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: STRABAG a.s. (LBC), LESS &amp; FOREST s.r.o. (RBK)<br /><br />&nbsp; <br /><br /><strong>2. místo: Založení regionálního biocentra v katastrálním území Bravantice</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Moravskoslezský kraj – Pobočka Nový Jičín<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: Ing. František Hanousek<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: Ing. František Hanousek<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: HOCHTIEF CZ a.s.<br /><br />&nbsp;<br /><br /><strong>3. místo: Boháčův lesík – lesní biocentrum s vodní plochou v katastrálním území Černilov</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Královéhradecký kraj – Pobočka&nbsp; Hradec Králové<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: Agroprojekce&nbsp; Litomyšl spol. s r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: ZVČ, s.r.o. (stavba vodního díla)&nbsp; LESS a FOREST s.r.o. (ozelenění)<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><h2>Cena Státního pozemkového úřadu</h2><p><br /><br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v katastrálním území Třanovice</strong></p><p><strong></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (vítěz II. kategorie – Protierozní a vodohospodářská opatření)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Moravskoslezský kraj – Pobočka&nbsp; Frýdek-Místek<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: Ekostavby Brno, a.s.<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /></p><h2>Cena veřejnosti</h2><p><br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v katastrálním území Třanovice</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (vítěz II. kategorie – Protierozní a vodohospodářská opatření)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Moravskoslezský kraj – Pobočka&nbsp; Frýdek-Místek<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatelská firma: Ekostavby Brno, a.s.<br /><br /></p>

Odkaz: http://soutezszr.spucr.cz/cz/prihlasene-projekty/2015

ID článku (původní web): 4821

Autor textu: (a redakce)