Nezařazené

Zemřel Ing. Oldřich Pašek

Zemřel 25. ledna ve věku 63 let. Poslední rozloučení proběhlo 31. ledna v Opavě.

25. ledna 2018 zemřel ve věku 63 let Ing. Oldřich Pašek (*1954).

Studium zeměměřictví absolvoval na Vojenské akademii v Brně. V roce 1979 nastoupil jako geodet u geodetického odřadu v Opavě. Zde působil ve funkcích výkonných i řídicích, např. při provádění údržby trigonometrické sítě, vlícování, obnovy mapového díla a vyznačování státních hranic. V roce 1992 odešel do výzkumného střediska topografické služby, kde se zabýval ekonomickými problémy. Na přelomu let 1994 a 1995 absolvoval pětiměsíční studijní pobyt v USA v zařízeních americké armády. V letech 1995 – 1997 pracoval v topografickém odboru Generálního štábu AČR.

V roce 1998 nastoupil na Katastrální úřad v Opavě, kde po více jak 3,5 roku působil v oddělení informačních technologií zejména v oblasti mapových děl a školení personálu. Od října 2001 vykonával stáž v sekretariátu předsedy ČÚZK. Od 1. března 2002 zastával funkci místopředsedy ČÚZK. Od 1. 7. 2007 do 30. 4. 2016 byl ředitelem Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Poslední rozloučení proběhlo 31. ledna ve smuteční síni Městského hřbitova v Opavě.

Odkaz: www.vojzesl.cz/osobni_kronika.php?a=pasek_oldrich www.zememeric.cz/02-04/rozhovor.html zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=848

ID článku (původní web): 5047

Autor textu: (a redakce)